روزنامه ملی انیس

مردم کشور ما برای دستیابی به صلح در پرتو مذاکرات بین الافغانی لحظه شماری می کنند

اگر به صورت دقیق و همه جانبه روند گفتگوهای نهمین دور نشست قطر را که میان طالبان و هیئت امریکا به رهبری زلمی خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان که در این نشست علاوه بر خلیلزاد جنرال میلر قوماندان نیروهای نظامی امریکا در افغانستان حضور داشت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد، معلوم می گردد که در ختم گفتگوهایی که در رابطه به موادات و مسایل مورد توافق که مهمترین بخش این توافقنامه را خروج تدریجی نیروهای نظامی امریکا از افغانستان در برمی گرفته مورد بررسی قرار گیرد، دیده می شود که یک نوع دلهره و نگرانی در میان طرفین مذاکره کننده به مشاهده می رسد.

در حالیکه چند روز قبل گفته شده بود که نمایندگان طالبان و امریکا در مورد موافقاتی که محور بحث هشت دور گذشته را تشکیل می داد در دور نهم، این بحث ها را نهایی می سازند، ولی در آخرین روز این نشست اعلام گردید که طرفین به صورت رسمی موادات درج توافقنامه را تأیید نکرده اند.

 از جانب دیگر گفته شده بود که در ختم تنظیم اسناد، خلیلزاد به کابل آمده و مسایل را برای رئیس جمهور افغانستان بیان و دیدگاه ونظر مسئولان حکومت وحدت ملی و سیاسیون را پیرامون آن گرفته و چگونگی ضمانت طالبان به خاطر عدم مداخله سایر گروه های مسلح مخالف و ایجاد ناآرامی به صورت همه جانبه معلومات ارائه می نماید تا در جلوگیری نگرانی هاییکه در آینده متوجه صلح و امنیت افغانستان و منطقه خواهد شد اطمینان حاصل گردد.

این درحالیست که وزیر خارجه امریکا قبل از ترتیب اسناد توافقنامه میان طالبان و نمایندگان امریکا در دور نهم، اظهار امیدواری کرده بود که انتظار می رود طرفین تا اول ماه سپتامبر که برابر است به ۱۰ سنبله به توافق همه جانبه دسترسی حاصل نمایند.

این موضوع را وزیر خارجه امریکا در حالی بیان می دارد که مردم تشنه به صلح افغانستان برای آغاز مذاکرات بین الافغانی که راهکارهایی تأمین و آرامش را در صورت دستیابی به توافقات صلح به همراه دارد، لحظه شماری می کنند.

 زیرا قرار است به تاریخ ۶ میزان سالروان پروسه انتخابات ریاست جمهوری و رفتن مردم به پای صندوق های رایدهی آغاز یابد و مردم برای تعیین زعیم و انتخاب رئیس جمهور مورد نظر خویش رأی دهند.

ولی نباید فراموش گردد که تمام این امیدواری ها به موضوع صلح و آرامش ارتباط دارد، زیرا در پرتو صلح و آرامش مردم کشور ما می توانند نفس تازه گیرند و تحت رهبری زعیم یا رئیس جمهور کشور برای آبادانی سرزمین آبایی شان و تطبیق برنامه های اقتصادی و سازندگی گام های استوار بردارند.

قابل اذعان است که تمام این امیدواری ها به توافقات و مذاکرات بین الافغانی ومساعد شدن شرایط صلح آمیز در افغانستان ارتباط ناگسستنی دارد، هرقدر که برنامه های تأمین صلح در قبال آتش بس دایمی در کشور زودتر آماده گردد، آرزوهای دیرینه مردم ما سریع تر برآورده خواهد شد و مردم  ما در فضای صلح و آرامش به زندگی شان سرو سامان خواهند بخشید.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید