روزنامه ملی انیس

مردم کشورما انتظار دارند که با رعایت شفافیت در پروسه شمارش آراء، رأی پاک شان به هدر نرود

تجارب تلخ پروسه شمارش آرا در انتخابات های گذشته به خصوص در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ خورشیدی که بالاثر دست کاری و تقلبی که در پروسه رأی گیری و پر شدن صندوق ها در روز رأی گیری رونما گردید، مردم نگرانی و تشویش دارند که پروسه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری امسال که روز شنبه صورت گرفت بازهم با تقلب سازمان یافته از طریق دست های نامرئی تمام زحمات و انتظار آنان با توسل به تقلب از طریق گروه های ناشناسی که به نحوی از انحا سازماندهی می گردد، به هدر نرود.

اگر چه کمیسیون مستقل انتخابات روز شنبه در هنگام اخذ رأی مردم اطمینان داد که به هیچ صورت امکان تقلب در پروسه رأی دهی وجود ندارد، زیرا در پروسه رأی دهی به تعداد ۱۳۰ هزارتن از ناظران برای جلوگیری از تقلب و بروز ناهنجاری ها در جریان پروسه رأی دهی فعالیت دارند و از جانب دیگر مردم نیز برای جلوگیر ی از بروز تقلب و فعالیت های غیر مجاز با کمیسیون همکاری می کنند.

طوری که ناظران پروسه رأی گیری و مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات گزارش می دهند، نشانه های از بروز تقلب و دست کاری تا شام روز شنبه در جریان رأی دهی در هیچ یک از سایت و مراکز رأی دهی اعم از مرکز و ولایات به چشم نخورده است.

این در حالیست که آگاهان امور سیاسی و دست اندرکاران مسئول کنترول پروسه رأی دهی از بروز دست کاری و تقلب های پنهانی در شنبه شب که باید صندوق ها به مرکز کمیسیون مستقل انتخابات انتقال یابد و صندوق ها به صورت درست جمعاوری گردد و با مهر و نشانی شد هیئت گروپ مسئول جمعاوری رأی مردم به صورت سالم به مرکز انتقال یابد و تعداد اوراق رأی که در صندوق ریخته شده نیز در روی هر صندوق نصب می گردد بعداً به محل تثبیت شده جمعاوری می شود، نگرانی و تشویش دارند که لحظات بازشماری اوراق رأی و قفل نمودن صندوق امکان خطر وجود دارد و افراد متقلب که انتظار شرایط و لحظات حساس را دارند، تلاش زیادی به خرج می دهند تا اوراق تقلبی را که به نفع یکی از نامزدان ریاست جمهوری تهیه گردیده به داخل صندوق ها بریزند و یا اینکه با مساعد شدن شرایط صندوق های تقلبی را که قبلاً از اوراق تقلبی پر گردیده همراه صندوق های اصلی جمعاوری و به مرکز انتقال دهند.

قابل اذعان است که این موضوع از تجارب سالهای گذشته منشأ می گیرد که در پروسه انتخابات ریاست جمهوری آن سال ها بروز تقلب و دست کاری در پروسه رأی گیری و شمارش آراء عامل عمده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم گردید، بنابر همان تجربه تلخ مردم ما نگرانی دارند و تأکید می کنند که پروسه شمارش آراء باید با دقت و شفافیت کامل انجام یابد و کمیسیون های مستقل انتخابات و سمع شکایات باید در جلوگیری از بروز تقلب که از طریق دست های نامرئی و گروپ های سازمان یافته انجام می شود توجه زیادتر به خرج دهند تا نگرانی های مردم برطرف گردد و نتایج شمارش آراء بدون تقلب و با شفافیت صورت گیرد، هرگاه شمارش آرای پروسه انتخابات ریاست جمهوری عاری از تقلب و مطابق معیارهای تثبیت شده صورت گیرد، نه تنها از مشروعیت کامل برخوردار بوده می تواند، بلکه رئیس جمهور منتخب و حکومت جدید نیز دارای مشروعیت بوده و از اعتماد و اعتبار ملی و بین المللی برخوردار می باشد.

لهذا بر مسئولان کمیسیون های عالی انتخابات و کمیسیون سمع شکایت است تا به خاطر شفافیت پروسه شمارش آرای مردم و جلوگیری از بروز تقلب در این پروسه برتلاش های خود فزونی بخشند و از هدر رفتن و ضایع شدن رأی پاک مردم پیشگیری نمایند، در غیر آن پروسه انتخابات ریاست جمهوری مانند سال های گذشته بالاثر موجودیت تقلب های سازمان یافته نتایج شمارش آرا، مورد قبول هیچ یک از نامزدان انتخاباتی ریاست جمهوری واقع نخواهد شد و بازهم امکان دارد که پروسه انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشانده شود و تمام زحمات مردم و تلاش های مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات به یأس و ناامیدی تبدیل گردد، اما مبادا که چنین شود و انتظارات مردم زحمت کش ما در پروسه انتخاب زعیم کشور به ناامیدی بیانجامد.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید