روزنامه ملی انیس

مردم و حکومت افغانستان متعهد به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اند

سومین نشست بین الافغانی که به میزبانی آلمان و قطر به اشتراک فعالان جامعه مدنی، رسانه ها، چهره های سیاسی و هیأت مذاکره کننده طالبان در دوحه برگزار شده بود با صدور قطعنامه هشت ماده یی شام روز دو شنبه به پایان رسید.

هرچند مردم افغانستان و جامعه جهانی به ویژه کشورهای تسهیل کننده صلح افغانستان، شاهد نشست های متعدد در راستای صلح افغانستان بوده اند و هستند، اما نشست دوحه نظر به صدور قطعنامه مشترک آن، نسبت به دو نشست بین الافغانی مسکو متفاوت بود، زیرا بعد از این همه خشونت و درگیری های مسلحانه میان حکومت افغانستان وطالبان و تمکین نکردن این گروه بر مذاکرات مستقیم با دولت، نشست بین الافغانی دوحه که در آن شماری از مسئولان حکومتی نیز منحیث شخصیت مستقل حضور داشتند با اهمیت بود.

هرچند بخش هایی از  قطعنامه مشترک اشتراک کنندگان دوحه واکنش های متفاوتی را برانگیخت، شماری این قطعنامه را یک دستاورد عنوان نموده و برخی دیگر بعضی از مواد این قطعنامه را مانند اینکه نظام افغانستان نظام اسلامی باشد، مغایر به قانون اساسی خوانده و تأکید نموده اند که نظام افغانستان به اساس قانون اساسی، نظام اسلامی است.

صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در یک نشست خبری به روز سه شنبه، گفت: حکومت افغانستان نسبت به نتایج نشست بین الافغانی که در قطر برای دو روز برگزار شد به شمول صدور قطعنامه، خوشبین است و این گفتگوها در راه مثبت در حرکت است، همچنان وی به صراحت اعلام کرد که اساس نظام افغانستان اسلامی است و خواهد بود و به گونه واضح در قانون اساسی صراحت دارد.

صدیق صدیقی در رابطه به مشروعیت نظام، گفت که مشروعیت نظام را مردم افغانستان می دهند و هیچ کسی نمی تواند این نظامی را که اسلامی است زیر سوال ببرد.

بنابر این نشست بین الافغانی قطر و صدور قطعنامه مشترک آن، علی رغم اینکه یک گام مثبت در راستای گفتگوهای مستقیم میان دولت افغانستان و طالبان عنوان می گردد، اما از اینکه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که یک پروسه دموکراتیک است اشاره صورت نگرفته، نگران اند.

روی این اساس رئیس جمهور غنی نیز روز سه شنبه در نشست کابینه، گفت که تعهد اخلاقی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد و مردم افغانستان نباید در این مورد به دیده شک و تردید بنگرند.

رئیس جمهور غنی در حالی به تعهد اخلاقی نسبت به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اشاره می کند که گزارش هایی تأیید ناشده حاکی از آن است که امریکا و طالبان در هفتمین دور گفتگوها، روی تعویق انتخابات ریاست جمهوری و ادغام طالبان در جریان دو سال در بدنه دولت افغانستان، به توافق رسیده اند که پخش و نشر همچو گزارش ها سبب نگرانی مردم افغانستان گردیده است، زیرا مردم افغانستان باور بر این است که نه صلح وارداتی و نه هم جنگ تحمیلی را می پذیرند، بلکه تمام موضوعات حیاتی و سرنوشت ساز را به دولت مشروع و قانونی که از اعتبار و پرستیژ ملی و بین المللی برخوردار است، واگذار می کنند و از فیصله ها و نظریاتی که در حضور نمایندگان دولت افغانستان، صورت می گیرد حمایت می نمایند.

از این رو مردم افغانستان از کشورهای تسهیل کننده صلح نیز انتظار دارند تا در قدم نخست، قطعنامه مشترک را به صورت همه جانبه حمایت و پیگیری نمایند و سعی کنند تا زمینه گفتگوهای مستقیم میان دولت افغانستان و طالبان را مساعد سازد، زیرا توافقات پشت درهای بسته، آنهم در عدم حضور نمایندگان دولت مشروع و قانونی، قابل پذیرش نخواهد بود.

ممکن است شما دوست داشته باشید