روزنامه ملی انیس

مردم ما: دولت نگذارد تاجران با فرارسیدن عید، دست به سود جویی و گران فروشی بزنند

با فرارسیدن ایام عید سعید اضحی مردم ما طبق معمول وعنعنات ملی و مذهبی شان در حال استقبال و تجلیل روزهای عید قرار دارند. قسیمکه دیده می شود بازار فروش میوه های عیدی همانند سالهای قبل پرجوش و پررنگ به نظر می رسد، اما متأسفانه گران بودن نرخ ها سبب گردیده تا اکثر مردم از خرید آن عاجز باشند، زیرا فقر، بیکاری وعدم اشتغال از یک سو و صعود سرسام آور اسعار خارجی و تأثیر آن بالای بهای مواد خوراکی مردم را بیشتر نگران و درسردرگمی شدید قرار داده است. خبرنگار روزنامه ملی انیس در رابطه گزارشی را از چگونگی وضعیت بازار و آمادگی های مردم به مناسبت عید سعید اضحی تهیه نموده است که نشر می گردد.

محمد نسیم فروشنده میوه خشک در عقب مسجد پل خشتی کابل می گوید:

مدت چند سال است که کار فروش میوه های عیدی را می‎کنم، هر سال به تناسب سال دیگر مردم درقسمت خرید و تهیه میوه های عیدی کم علاقه‎تر به نظر می رسند. به دلیل اینکه همه ساله با فرارسیدن عید در قیمت ها تفاوت زیاد به وجود می‎آید. بابلند رفتن بهای دالر علاوه براینکه میوه های که از خارج وارد می گردد، قیمت آن افزایش یافته است، میوه های که در داخل کشور ما تولید می‎شود، نیز در قیمت آنها تغییراتی به وجود آمده است که این معضل همه ناشی از نبود وعدم کنترول بازار توسط مسئولان است، دولت باید نگذارد تا تجار بر میل خویش دست به سود جویی وگران فروشی بزند. چون تجار زمانیکه اموال تجارتی را به بازار عرضه می کند، خود نرخ آنرا میگذار و ما فروشنده ها مجبور هستیم به همان نرخ آنرا خریداری کرده با مفاد کمتر به مردم به فروش برسانیم و مردم هم نظر به عنعنات موجود در هرگونه شرایط ناگزیر هستند تا مواد مورد نیاز شان را خریداری نمایند.

پرویز فروشنده دیگر میوه خشک در فروشگاه در رابطه چنین گفت:

بلند رفتن دالر در چند ماه اخیر نرخ تمام مواد خوراکی واجناس را به یکبارگی به آسمان کشانیده است و مردم از این وضعیت رنج می برند، توان مالی و اقتصادی ما را سخت تحت فشار قرار داده است و آنعده مردم که از فقر و بیکاری رنج می برند شدیداً متأثر شده اند و این همه بدبختی ها است که دامنگیر مردم ما گردیده روی همین دلیل نمی توانند با این پریشانی‎ها و وحشت زدگی به استقبال عید بروند، خواست ما از دولت این است تا هرچه زودتر وارد اقدام شده نگذارند تا مافیای اقتصادی فرصت طلب، از این وضعیت به نفع خویش سود برده و بر مشکلات مردم ما بیافزاید.منحیث یک فروشنده واقعاً از وضعیت بد اقتصادی موجود که چرا در این روزهای عید که روز مذهبی و جشن همه مسلمانان است، و در سایر کشورهای اسلامی درب سهولت باز می شود اما در کشور ما برعکس آن درب مشکلات باز می شود رنج میبرم که حتا مردم ما نمی توانند تا حد اقل از روزهای مذهبی و مناسبتی شان استقبال نمایند، زیرا با بلند رفتن دالر در قیمت هر قلم میوه خشک سی و پنج درصد تفاوت به میان آمده است و اکثریت مردم که عاید بخور و نمیر دارند از این وضعیت سخت اندوه گین به نظر می رسند.

پیمان که مصروف فروش کیک و کلچه در پل باغ عمومی کابل است دیدگاه اش را در رابطه چنین بیان داشت:

نظر به رسم و رواج هایی که مردم ما در روزهای عید برای پذیرایی از مهمانان خویش دارند یکی آن خرید کلچه و تهیه کیک می‎باشد، با بلند رفتن بهای مواد خوراکی توان خرید هموطنان ما نیز کاهش یافته است، زیرا دالر به یکبارگی از شصت و پنج افغانی به هفتادونه افغانی افزایش یافت که تأثیر منفی را در بهای مواد خوراکی برجا گذاشته است. همچنان ادامه جنگ و ناامنی از سوی دیگر اثر بد خود را بالای کار بار مردم گذاشته و سبب بیچارگی و ناتوانی بیشتر در میان مردم گردیده است به همین دلیل بازار فروش نسبتاً سرد به نظر می رسد.

محمد عمر تکه فروش در جاده تیمورشاهی کابل گفت:

علاقه مردم برای خرید لباس‎نوبه مناسبت عید نسبتاً کاهش یافته است به تناسب  سال های قبل که ما از یک ماه پیش شب و روز مصروف دوخت لباس می بودیم، زیرا مشتریان و هموطنان ما علاقه زیاد داشتند تا در روزهای عید لباس نو بر تن نمایند. اما متأسفانه حوادث مختلف چون انفجار، انتحار، سوءقصد  اختطاف و در کل ناامنی ها و بی ثباتی ها سبب گردیده که حضور مردم از بابت خرید لباس برای عید کمرنگ باشد.

جان آغا یکتن از دوکانداران مواد ارتزاقی در مندوی شهر کابل گفت:

این بار اول نیست که در قیمت ها تفاوت به میان آمده است بلکه این روال همه ساله با فرارسیدن ماه رمضان، عید سعید فطر و عید سعید اضحی ادامه دارد و تجاران بیشتر نفع شانرا با نزدیک شدن این مناسبت ها در نظر می‎گیرند مثلاً در قیمت مواد خوراکی آرد  روغن، بوره حدوداً، یکصد تا سه صد افغانی تفاوت به میان آمده است که تنها این ضربه است که مردم ما از بیکاری و فقر ناچار به خرید آن هستند، در کنار آن ما هم به عنوان فروشنده متضرر هستیم زیرا زمانیکه خریدار نباشد عرضه هم کاهش می یابد.

خواست ما از دولت این است که در قدم اول در تأمین صلح و قطع جنگ و ثانیاً توجه به حال مردم و بنیه اقتصادی شان به طور جدی نماید تا مردم از این وضعیت دردناک رهایی یابند.

خیبر کارگر در شهرداری کابل گفت:

وضع اقتصادی اکثر مردم نهایت خراب است و با معاش ناچیزی که داریم، ضرورت خویش را مرفوع کرده نمی توانیم چگونه با این درآمد ناچیز ما از عید تجلیل نماییم ما صرف همین قدر بتوانیم که نان شب و روز و کتابچه قلم فرزندان خود را به صورت ناچیز آماده نماییم و بس…

شکیب یکتن از خیاطان در شهر کابل گفت:

هرچند مردم برای ایام عید لباس نو تهیه می‎کنند کار بار ما خوب است اما معلوم می شود که اکثراً پریشان و ناخشنود زده اند، نگرانی عمده مردم ادامه جنگ و قیمتی موجود است امیدوارم دولت و مخالفان به حرمت ایام عید سعید اضحی به یک آتش بس توافق کنند تا مردم روزهای عید را بدون تشویش و ترس از انتحار و انفجار تجلیل نمایند.

آصف یکتن از دست فروشان گفت:

ما مجبوریم تا به خاطر لقمه نان حلالی کار و غریبی نماییم و زندگی بخور و نمیر خویش را پیش ببریم.

برای عید هیچ نوع آمادگی ندارم اما صرف یک خواست دارم اینکه با همین وضعیت اگر آرامی باشد برای ماکلان خوشی است.

خواست من از مقامات و مسئولان دولتی این است تا بادرنظرداشت وضع اقتصادی دست فروشان و عدم کار و اشتغال در جامعه ما برحال همه مردم به خصوص غریبکاران توجه کرده جا و مکان مناسب و مشخصی را برای فروشات شان در یکی از قسمت های شهر در نظر بگیرند.

زیرا ازدحام بیش از حد و تراکم نفوس در شهر کابل مردم را به مشکل و حتی به سطوح آورده است، عابرین، دست فروشان و وسایط به نسبت بی نظمی در شهر در هنگام عبور و مرور از جاده ها با انواع مشکلات برمی خورند که این وضعیت بنابر نبود توجه مقامات مسئول برای بهبود وضعیت شهر بسیار نگران کننده است.

مسعود نوابی

ممکن است شما دوست داشته باشید