روزنامه ملی انیس

مردم افغانستان خواهان همکاری صادقانه اند

ائتلاف اسلامی مبارزه باتروریزم اعلام کرده که آماده است تا با افغانستان در جهت مبارزه با تروریزم و افراط گرایی همکاری نماید.

دگرجنرال عبدالله بن عثمان سکرتر جنرال ائتلاف اسلامی مبارزه با تروریزم و هیئت همراه شان که روز پنجشنبه با رئیس جمهور غنی دیدار نمودند، از آمادگی این ائتلاف برای همکاری با افغانستان در راستای، مبارزه با تروریزم، جلوگیری از گسترش افراط گرایی، همچنان جلوگیری از منابع تمویل تروریزم، همکاری های نظامی و روند صلح در افغانستان خبردادند.

دگرجنرال عبدالله، تروریزم را یک تهدید مشترک خوانده و افزود که این ائتلاف حاضر است تا افغانستان را در این عرصه ها کمک و همکاری کند.

رئیس جمهور غنی نیز در این دیدار افغانستان را خط مقدم مبارزه با تروریزم دانسته و تأکید کرد که نقش ائتلاف اسلامی در امر مبارزه با تروریزم و افراط گرایی بسیار مهم است.

گفتنیست ائتلاف اسلامی مبارزه با تروریزم در سال ۱۳۹۴ از سوی شماری از کشورهای اسلامی در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی اساس گذاشته شد و هدف آن نیز مبارزه با تروریزم و افراط گرایی، همچنان مبارزه با فساد و آشوب در کشورهای اسلامی خوانده شده است. ائتلاف اسلامی مبارزه با تروریزم در حالی اعلام آمادگی با افغانستان در راستای مبارزه با تروریزم می نماید که شماری از کشورهای منطقه از گروه های ستیزه جو به خصوص گروه طالبان حمایت ستراتیژیک می نمایند که این اقدام کشورهای منطقه سبب شده تا امروز در پهلوی گروه طالبان، گروه داعش و برخی دیگر از گروه های تروریستی ظهور و تهدیدات گسترده را نه تنها متوجه افغانستان بلکه کشورهای منطقه سازند.

هرچند دولت افغانستان همواره در نشست های ملی و بین المللی با ارائه اسناد و شواهد مستند، پرده از مداخله این کشورها در امور داخلی افغانستان برداشته است، اما این مسئله هیچ گاهی از سوی این کشورها که برخی از آن عضویت این ائتلاف را نیز دارند، جدی گرفته نشده است و صرف از وضعیت پیش آمده و سرازیر شدن گروه های مخوف تروریستی در پی استفاده ابزاری و سیاسی از این گروه ها بوده اند.روی این اساس مردم افغانستان از کشورهای اسلامی به ویژه کشورهایی که عضویت ائتلاف اسلامی مبارزه با تروریزم و افراط گرایی را دارند، انتظار می برند تا از حرف به عمل متوسل شوند و عملاَ همکاری خود را در راستای مبارزه با تروریزم و افراط گرایی، شناسایی و برخورد قانونی با کشورهایی که از این گروه ها استفاده سوء می برند، آغاز نمایند.

زیرا اگر این ائتلاف صادقانه تلاش کند، بدون شک منابع تمویل، تجهیز و آموزش گروه های هراس افگن را در منطقه که با شعار های اسلامی، در حقیقت تیشه به ریشۀ دین خدا و ارزشهای اسلامی میزنند، تشخیص و در نطفه خنثی سازند، در پهلوی آن این توانایی در ائتلاف اسلامی وجود دارد که روند صلح افغانان را به رهبری و مالکیت شهروندان این سرزمین، کمک و همکاری کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید