روزنامه ملی انیس

مردم افغانستان از نظام کنونی به گونه قاطعانه حمایت نموده و خواهان آن هستند

محمد اشرف غنی رئیس‌ جمهوری اسلامی افغانستان اخیراً با رؤسا و اعضای کمیسیون‌های امور دفاعی، تمامیت ارضی و امنیت داخلی ولسی جرگه در ارگ، دیدار کرد.
ابتدا، گل پادشاه مجیدی وزیر دولت در امور پارلمانی با اشاره به نقش کلیدی کمیسیون‌‎های امور دفاعی، تمامیت ارضی و امنیت داخلی گفت که کمیسیون‌های مذکور با نظارت دقیق از امور امنیتی و دفاعی کشور و در همکاری نزدیک با این ارگان‌ها، خواسته‌های مردم را با آنان شریک می‌سازند.
سپس میر حیدر افضلی رئیس کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی ولسی جرگه، خان آغا رضایی رئیس کمیسیون امنیت داخلی و وژمه صافۍ معاون این کمیسیون، گزارش اجراآت کمیسیون‌های مربوطه شان را با رئیس ‌جمهور شریک ساختند.
آنها از روحیه بلند، مبارزه و فداکاری‌های نیروهای ملی امنیتی و دفاعی کشور قدردانی نموده گفتند که باید به تجهیز این نیروها و موضوعات دیگر از قبیل رخصتی و حل مشکلات آنان به صورت اساسی توجه صورت گیرد.
آنان افزودند که ولسی جرگه به صورت قاطع از حکومت، روند صلح و نظام و جمهوریت حمایت می‌کند. به همین ترتیب تأکید صورت گرفت که حکومت، شورای ملی و سیاسیون باید از صدای واحد برخوردار بوده و از فرصت بدست‌آمده برای صلح استفاده اعظمی صورت گیرد. آنان افزودند که مردم خواهان یک صلح باعزت و پایدار هستند که در آن نظام، جمهوریت، حقوق شهروندان خصوصاً زنان و دستآوردهای نزده سال اخیر حراست گردد.
سپس رئیس‌ جمهور غنی صحبت کرد و ضمن خوش آمدید به رؤسا و اعضای کمیسیون‌های مذکور، گفت که تدارکات وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله به‌ مثابه کلید رشد زراعت و مالداری تلقی می گردد و در این راستا کار روی مرحله دوم اصلاحات، جریان دارد.
رئیس‌ جمهور غنی با ستایش از قهرمانی‌ و فداکاری نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور تأکید نموده، گفت که برای حمایت از آنان صدای واحد شورای ملی و مردم نیاز است و به خانوادهای شهدا رسیدگی بیشتر صورت خواهد گرفت.
رئیس جمهور کشور خاطرنشان کرد که جرگه مشورتی صلح، صبر و اخلاق بلند ملت را تمثیل کرد و موانع بر سر راه رهایی زندانیان طالب را با تدبیر هموار نمود. وی با تاکید گفت که هیچ کسی با ارزش های جمهوریت و نیروهای امنیتی و دفاعی، معامله نمی تواند.
رئیس جمهور تصریح کرد که مردم افغانستان از نظام کنونی به گونه قاطعانه حمایت نموده و خواهان آن هستند و همچنان ضمن حفاظت دستآوردهای نزده سال گذشته، صلح پایدار و باعزت در چارچوب قانون اساسی کشور می خواهند. وی افزود که ابعاد بحث باید وسعت پیدا کند، زیرا این قوت نظام، جمهوریت و مردم را نشان می دهد.
رئیس جمهور غنی در اخیر سخنان گفت که ما همکاری نزدیک، همه جانبه و اساسی با شورای ملی را می خواهیم و به پیشنهادات شما از سوی نهادها و مسئولین مربوطه رسیدگی خواهد شد. وی افزود که مناسبات ما با جهان و کشورهای منطقه بر اساس منافع دوجانبه استوار است و به مدیریت آب ها نیز توجه اساسی صورت می گیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید