روزنامه ملی انیس

مردم:  از نیروهای دفاعی و امنیتی خویش قاطعانه حمایت می کنیم

نیروهای امنیتی ودفاعی تأمین کننده امنیت و ثبات یک کشور اند آنان در امر دفاع از نوامیس ملی تمامیت ارضی و امنیت شهروندان سعی و کوشش می نمایند.

بناءً ضرور است دولت و مردم از این نیروها حمایت و پشتیبانی قاطع نمایند.

اکبر آغا یکتن از باشندگان شهر کابل به ارتباط حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور گفت: نیروهای دفاعی و امنیتی مادر سرتاسر کشور جهت تأمین امنیت و حفظ استقلال از هیچ گونه ایثار و فداکاری دریغ نورزیده شب و روز
در خدمت مردم و کشور خود قرار دارند آنان با قربان نمودن جان های شیرین خود از تمامیت ارضی و مردم خود دفاع می نمایند لازم است مردم از آنان پشتیبانی نمایند همچنان نیروهای امنیتی خاصتاً پولیس ملی که به خاطر
تأمین امنیت شهرهای کشور مصروف خدمت اند از اخلاق نیک و متانت در مقابل مردم استفاده نمایند تا همکاری مردم را با خود داشته و فاصله یی که بین مردم و دولت بوجود آمده از میان برداشته شود.

نیک محمد باشنده دیگر شهر کابل در رابطه به حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور چنین گفت: نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ما از گذشته ها به این طرف در دفاع از وطن و نوامیس ملی از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نه نموده امروز هم که ما دریک مرحله بسیار حساس تاریخ قرار داریم با دادن قربانی های فراوان از خاک و مردم خود دفاع می کنند.

وظیفه هرکدام ما اینست که از نیروهای دفاعی و امنیتی قدردانی و حمایت همیشه گی کنیم.

وی افزود: نسبت به هر زمان دیگر نیروهای دفاعی امنیتی ما از حمایت تمام اقوام ساکن در افغانستان برخور دار است، زیرا همه میدانیم که نیروهای دفاعی و امنیتی ما فرزندان صدیق این سرزمین بوده پاسدار واقعی استقلال، خاک و مردم خویش اند و وجیبه  ملی ماست از این نیروها صادقانه پشتبیانی و حمایت کنیم.

محمد نعیم نوابی

ممکن است شما دوست داشته باشید