روزنامه ملی انیس

مراقبت مریضان سوختگی در دیپارتمنت سراپا

در ایالات متحده امریکا سالانه حدود ۵۰۰,۰۰۰ شخص مصاب به سوختگی میگردد که از جمله ۴۰,۰۰۰ داخل بستر میگردند. اینکه کدام مریضان داخل بسترو کدام مریضان در کلینیک سراپا تداوی میگردند موضوع بحث بوده و به یکتعداد فکتورها مربوط میباشند  بطور مثال : در یک تحقیق که در سال ۱۹۹۸ بالای ۱۶۶۵ مریض سوختگی صورت گرفت , سه فکتور خطر عمده را برای مرگ مریضان دریافت نمودند که عبارت اند از : سن بالا تر از ۶۰ سال, سوختگی ۴۰ فیصد سطح بدن  و موجودیت سوختگی انشاقی. در صورتیکه هیچ کدام این فکتورهای خطر موجود نباشند خطر مرگ و میر ۰٫۳ فیصد بوده در حالیکه اگر یکی از این فکتور های خطر موجود باشد احتمال مرگ به ۳ فیصد ودر صورتیکه دو فکتور خطر موجود باشد احتمال آن به ۳۳ فیصد و اگر هر سه فکتور خطر موجود باشد احتمال مرگ و میر به ۹۰ فیصد افزایش میابد.

برعلاوه این فکتورهای خطر فکتورهای دیگری نیز وجود دارند که محل تداوی مریض را میتوانند تعین نمایند که اینها شامل: عمق سوختگی, امراض ضمیموی,  موجودیت صدمات مترافقه  موقعیت سوختگی و نوع ماده سوزنده میباشند.

بطور یک قانون تمام اشخاصیکه بیشتر از ۱۵فیصد سطح بدن شان مصاب سوختگی میباشد و همچنان اطفال کمتر از ۵ سال و جدیدالولاده ها که بیشتر از ۱۰فیصد سطح بدن شان سوخته باشد باید داخل بستر گردند. در بعضی حالات از روی احتیاط تداوی باید به صورت داخل بستر صورت گیرد تا اختلاطات و مشکلات صحی مریض به خوبی تداوی گردند.

تــداوی سوختگی در دیپارتمنت سراپا:

سرد ساختن ساحه سوختگی: هدف اولیه در سوختگی دور نمودن منبع حرارت میباشد. تاوقتیکه درجه حرارت نسجی اضافه تر از ۴۴ درجه ثانتی گرید باشد تخریب نسجی ادامه میابد.  سرد سازی ناحیه با استفاده از آب سرد ویا سیروم سلاین با درجه حرارت ۸ درجه ثانتی گرید به شکل شستشو , کامپرس ویا غوطه ور ساختن صورت میگیرد  سرد ساختن ناحیه وقت کم را در بر میگیرد برعلاوه اکثراً اشخاص الی رسیدن به شفاخانه قبلا به شکل بالنفسهی سرد میگردند.

سرد ساختن ساحه سوختگی از پندیدگی (ادیما) و درد جلوگیری میکند. ساحه که سرد ساخته میشود باید از ٪۱۰ سطح بدن اضافه تر نباشد.

کنترول درد: جروحات سوختگی دردناک میباشد که شدید ترین درد در سوختگی های با عمق سطحی موجود میباشد.درد سوختگی بصورت بالنفسهی بعد از چند ساعت کاهش میابد اما در حین تغییر پانسمان  ویا فعالیت فزیکی  دوباره تشدید میابد.. خط اول تداوی را نارکوتیک ها تشکیل میدهند. در حالات عاجل دوز های کم مورفین میتواند بصورت وریدی تطبیق گردد.  متعاقباً استامینوفین  به تنهائی ویا هم همراه با Codeine  و یا Oxycodane  و دیگر انلجزیک ها بشکل یکجا تجویز میگردد  همچنان ادویه ضد التهابی غیر ستروئیدی میتواند تطبیق گردد. ادویه بنزودیازیپین میتواند علاوه شود تا مریض را آرام و اضطراب او را از بین ببرد.

 مراقبت موضعی جرحه: انساج مرده و نکروتیک برداشته شده و کوشش میشود که این پروسیجر بدون درد و خون ریزی صورت گیرد.

پاک ساختن جرحه: جرحه سوختگی ذریعه آب با صابون ویا سیروم سلاین در درجه حرارت اتاق شستشو و پاک میگردد. برای پاک کردن سوختگی ناشی از قیر از مواد مثل واسلین؛ مدیسول ویا مسکه استفاده میگردد.

ادویه موضعی: برای وقایه از انتان از قدیم الایام تا اکنون مواد مختلف انتی سپتیک؛ انتی بیوتیک و انتی مایکروبیال استفاده میگردد. اکثر این مواد عوارض جانبی موضعی ویا سیستمیک داشته ویا مانع التیام جرحه شده ویا هم به هردو میکانیزم یاد شده عمل میکنند ولی با وجود آن بیشتر مراکز صحی و طبیبان ترجیح میدهند تا از ادویه موضعی استفاده نمایند که Silver sulfadiazine 1% مشهور ترین انتی سپتیک ضد میکروب میباشد که بصورت موضعی استفاده میگردد.

پانسمان جرحه: پانسمان به سه منظور استفاده میشود که عبارت از: جذب مایعات، حفاظت و جدا ساختن جرحه از محیط و کاهش درد میباشد. زمان تبدیلی پانسمان نظر به اندازه افرازات و حالت فزیکی پانسمان از دو بار در روز الی یکبار در هفته فرق میکند.

بلند نگهداشتن عضو معروض به سوختگی: یکی از راهکارهای بسیار مفید جهت جلوگیری از منتن شدن جرحه عبارت از کاهش پندیدگی (اذیما) میباشد. بناً جهت جلو گیری از پندیدگی اعضا باید حرکت داده شوند و در زمان استراحت کمی بلند تر از قلب وضعیت داده شوند.

تطبیق انتی بیوتیک سیستمیک: انتی بیوتیک ها بصورت معمول جهت وقایه  از انتان تطبیق نمیگردند. بناْ انتی بیوتیک سیستمیک فقط زمانی باید تطبیق گردد که علایم انتان ظاهر شود بطور مثال تب مریض بلند میرود ویا هم جرحه تغییر رنگ میکند.

جلوگیری از خارش: در جریان پروسه التیام خارش به اندازه های مختلف در نزد مصدومین سوختگی ایجاد میگردد که جهت جلوگیری از آن از ادویه انتی هستامنیک، سرد ساختن ناحیه و لوشن ها استفاده بعمل میآید.

تعقیب تداوی: قبل از اینکه مریض اتاق عاجل را ترک نماید برایش تعلیمات در مورد مراقبت جرحه، وضعیت دادن اعضا، تداوی فزیکی، تظاهرات مکروبی، طریقه بدست آوردن معلومات و مراقبت طبی مثل (تیلفون)  داده شده و بعد از توصیه ادویه ضد درد مرخص میگردد. نظر به وسعت سوختگی مریض چند روز بعد دو باره از نزدیک معاینه میگردد و بعداْ میتواند بصورت هفته وار جهت تعقیب تداوی خواسته شود.

ترتیب دهنده: داکتر وحیدالرحمن (عیان) ترینر متخصص جراحی سوختگی و پلاستیک

ممکن است شما دوست داشته باشید