روزنامه ملی انیس

مخالفین مسلح درک نمایند که از طریق جنگ، جزویرانی وطن چیزی دیگری بدست نمی آورند

مسئله افغانستان مربوط به خود افغانها بوده، هیچ کشوری عوض مردم افغانستان تصمیم اتخاذ کردند نمی تواند. گروه طالبان چون از خود اراده وصلاحیت ندارند زمانی دست بدامن ایران و گاهی به کشور روسیه دراز می کنند آنان عوض اینکه با برادران هم دین هم خون و هموطن شان که همانا افغانها می باشند بنشینند و مشکلات را با هم حل و فصل نمایند بابیگانگان و درکشور های دیگر که همه شان منافع خویش را جستجو می نمایند، نشسته راجع به سرنوشت آینده وطن آبایی خویش گفتگو می کنند.

گروه طالبان عوض اینکه منافع ملی کشور را که خود آنان نیز در آن شریک اند در نظر گیرند به منافع ملی دیگران توجه می نمایند و گفته های آنانرا به زبان خویش بیان میدارند و در ویران نمودن هرچه بیشتر وطن آبایی خویش زشت تر از گذشته عمل می نمایند.

درین اواخر دور دیگری سفر زلمی خلیل زاد نماینده فوق العاده وزارت خارجه ایالات متحده امریکا بخاطر برقراری صلح و ثبات در افغانستان آغاز گردیده است انتظار می رود که وی بتواند درین سفر خود همکاری های واقعی کشور های منطقه را در رابطه به پروسه صلح افغانستان جلب نماید و آنان راقانع سازد که صلح
در افغانستان به نفع ثبات در منطقه است هرگاه زلمی خلیل زاد بتواند کشور های ذیدخل در مسئله افغانستان را قناعت بدهد که صلح در افغانستان می تواند منافع ملی تمام کشور های منطقه را تأمین نماید، مؤفقیت بیشتر را نسبت به هر زمان دیگر با خود خواهد داشت.

کشور های مخالف صلح افغانستان بخصوص پاکستان و ایران می خواهند به اشکال مختلف سد راه این مسأله بزرگ ملی افغانها گردند، طوریکه وزیر خارجه ایران در صحبت هایش چنان وانمود کرد که گویا سخنگوی گروه طالبان باشد. آنان که منافع خود را در نشست جده در عربستان سعودی به نفع خویش ندیدند، به اشکال مختلف طالبان را وادار ساختند تا این گفتگو ها را در آنجارد نمایند، زیرا پیشبینی گردیده بود که زمینه گفتگو های بین الافغانی مساعد خواهد گردید. این در حالیست که وزیر خارجه پاکستان طی سفری به کابل و دیدار با رهبران حکومت وحدت ملی وعده سپرده است که گروه طالبان را وادار به گفتگو های مستقیم بین الافغانی خواهد ساخت. درعین زمان عمران خان نخست وزیر پاکستان به کشور ترکیه سفر نموده با مقامات ترکی راجع به مذاکرات صلح بین الافغانی نیز تعهد نموده بود.

حقیقت مسلم است که سیاست و پالیسی پاکستان در مقابل افغانها همیشه دوگانه است، زیرا بارها به اثبات رسیده است که در زبان وروی کاغذ یکی چیز و در عمل برعکس آنرا انجام می دهند. هرگاه کشور پاکستان به تعهدات خویش واقعاً وفادار می بود ملیشه های  نظامی آن کشور در جمع مخالفین مسلح افغانستان در حملات نظامی شرکت نمی کردند. کشور های ایران و پاکستان هیچگاه نمی خواهند صلح و ثبات در کشور ما طبق خواست مردم ما برقراری گردد. حتا می خواهند بی اعتمادی را بین افغانها گسترش دهند تا بتوانند انتخابات ریاست جمهوری که در سال آینده خورشیدی در وطن ویران شده ما برگزار می گردد.

دست درازی نمایند سد راه نشست ها و گفتگو های بین الافغانی به اشکال مختلف و بهانه های گوناگون می گردند،کنون که پروسه صلح با جدیت از طرف ایالات متحده امریکا و یک تعداد کشور های صلحدوست منطقه پیش برده می شود، هرکدام از کشور های مداخله گر سعی دارند تا بتوانند گفتگو های بین الافغانی را به تعویق انداخته منافع بیشتر خویش را بدست آورند. ایران، پاکستان، روسیه و یک تعداد کشور های دیگر جهت بدست آوردن اهداف پنهانی شان سعی دارند که این پروسه به کُندی مواجه گردد و گفتگوهای بین الافغانی صورت نگیرد، ولی رهبری حکومت وحدت ملی به هیچ کشوری امتیاز قایل نبوده، بلکه این پروسه را به رهبری و مالکیت افغانها به پیش خواهد برد، زیرا وارثین این سرزمین ویران شده مردم خسته از جنگ همین کشور می باشند، نه کدام کشور و یا ملت دیگر. تاجایی که معلوم می شود گروه مخالفین مسلح«طالبان»  یکجا با کشور های مداخله گر در صدد آنند تا بتوانند این امتیاز را از افغانها بگیرند. مردم شهید پرور افغان سعی و تلاش کشور های صلحدوست را ستایش نموده از آنانی که در پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها گامی را برمیدارند سپاسگزاری می نمایند.

مردم افغانستان از کشور های ذیدخل در مسئله صلح وثبات وطن ویران شده ما تقاضا دارند که به هر شکل ممکن گروه طالبان را به نشست بین الافغانی بیشتر از گذشته تشویق نمایند و جلو کشور های مداخله گر را که طی دهه های متمادی در ویرانی این سرزمین دست داشته اند کوتاه نمایند و بیشتر از این نباید یک برادر توسط برادر دیگرش به قتل برسد و فرزندان آن را یتیم نمایند. همچنان گروه مخالفین مسلح درک نمایند که طی همین مدت از طریق جنگ، ویرانی انفجار و انتحار بجز از ویرانی وطن و تباهی مردم بیگناه چیزی بیشتری را بدست نیاوردند. آنان دقیق می دانند که مالک این سرزمین افغانها هستند، هر تصمیمی را که دیگران بگیرند، در حقیقت منافع خویش را جستجو کرده و جهت بدست آوردن آن قدم بر میدارند. بیگانگان هر اندازه تصامیم نیکوتر در برابر افغانها داشته باشند، در آخرین تحلیل بازهم به حکومت و مردم افغانستان راجع می شود. پس بهتر از همه این است که خود ما افغانها آن گره کور را که دشمنان این خاک برای هر دوطرف انداخته و سد راه صلح و ثبات دایمی در کشور ما گردیده است، باید با دستان خود مشترکاً آنرا بازنماییم، بین خود تمام مشکلات و اشتباهات همدیگر را به باد فراموشی بسپاریم. سر از نو بخاطر بقای اطفال بی گناه و آینده سازان که در حقیقت سرمایه ملی همه ما هستند همدیگر را در آغوش گرفته وطن خود را آباد نماییم. به امید چنین روزی.

تمیم احمد احمدی

ممکن است شما دوست داشته باشید