روزنامه ملی انیس

مخالفان مسلح دولت  به ندای مرد م لبیگ گفته به خاطر  ختم جنگ آماده مذاکره شوند

بعد از رهایی انس  مالی خان و حافظ رشید افراد کلیدی گروه طالبان و شبکه حقانی ،مردم افغانستان و سیاست گران کشور رهایی این افراد  را به فال نیک گرفته  امیدوار بودند که  مذاکرات مستقیم  دولت و نمایندگان ملت افغانستان و گروه طالبان در قطر و یا هر کشور   دیگر ی آغاز خواهد شد  اما با تاًسف تا هنوز هیچ نشانه یی  از آغاز مذاکرات تنها  دیده نمی شود بل میزبانی دولت چین از گروه طالبان و دولت  هم در ابهام قرار گرفته است بر علاوه اینکه از گفتگو های صلح کدام مژده ای نرسیده  حملات گروه طالبان در ولسوالی ها  وشاهراه ها ی کشور بیشتر شده است در تازه ترین حملات این گروه چند تن از افراد ملکی در ولایت کند ز جان باختند  و یک سلسه ترور های هدف مند نیز در شهر ها منجمله شهر کابل صورت گرفته است   در حمله یی که بر موتر حامل کارمند ان امنیت ملی در ناحیه نهم شهر کابل صورت گرفت سه تن شهید و دو تن دیگر زخم برداشته اند . جنرال مقبل که در ولسوالی مارجه دست به عملیات ضد تروریستی
می زد تا مراکز سوق و ادارۀ طالبان‌را در آن ولایت نابود سازد  با تاً سف  که در اثر ماین  کار گذاری شده  در مسیر راه  ولسوالی مارجه توسط جنایتکاران از بین رفت. طالبان و حامیان شان به خوبی  درک کرده اند که دیگر نمی توانند در جبهات گرم کدام پیروزی را بدست بیا ورند بناً به دستور بیگانه گان می خواهند ذهنیت عامه را تغییر بدهند و مردم را در یک حالت وحشت قرار دهند  دست به ترور های هدف مند
می زنند، تا اکنون ده ها  تن افراد سرشناس و نظامیان دلیر در مسیر راه‌ها ترورشده اند در حالی که این گونه ترور ها نمی تواند نظام را زیر فشار قرار دهد اما  امید میلیون ها انسان را به نا امیدی مبدل کرده اند.

 بناءً سیاست ترحم به این گروه کارا نیست بناً هر  جنایت کاری که گرفتار
می شود  اعدام شود این یگانه گزینه‌یی  است که می تواند گراف جرم و جنایت را کاهش دهد چون  سیاست ترحم به تروریستان و حامیان شان  جرئت داد ه است تا دست به قتل و ترور های هدفمند بزنند . در این راستا دولت افغانستان باید در خصوص کد جزا تجدید نظر نماید تا دیگر به تروریستان و حامیان آنها مجال چنین جنایت ها مساعد نشود . دو لت افغانستان به خاطر حسن نیت و ختم جنگ در کشور خواست تا حکم اعدام را تعدیل نماید و برای جنایت کاران  فرصت  بدهد که دیگر از ترور ، انتحارو انفجاردست بر دارند  اما بر عکس  این تعدیل  نه تنها تغییر در شیوه جنگ و جنایت طالبان و حامیان شان وارد نساخت بل به آنها جرئت بیشتر داد تا دست به حملات تروریستی  هد فمند بزنند .

 اگر رهبری طالبان  تجدید نظر نکنند و به ادامه چنین ترورها مبادرت ورزند دولت هم در مورد  تصمیم قاطعنانه بیگرد. مردم افغانستان  از کشور های مطرح ودخیل  در جنگ افغانستان به خصوص از دولت امریکا می خواهد فشار های سیاسی و اقتصادی را بالای حامیان و افراد کلیدی این گروه بیشتر سازد  تا این گروه  حاضربه مذاکره با دولت افغانستان شودهرچند دونا لدترامپ که به خاطر کمپاین های انتخاباتی‌اش  در پایگاه هوایی بگرام آمده بود  و در یک نشست خبری که با رئیس جمهور غنی داشت  از طالبان خواست  که دست از جنگ بکشند و آتش بس را بر قرار نمایند تا دور جدید مذاکرات آغاز شود . این گفته های ترامپ در حالی اظهار می شود که رسانه  ها به نقل از دفتر طالبان گزارش دادند که مذاکرات خصوصی میان داکتر خلیل زاد ونمایندگان طالبان در قطربرای چندمین روز  در پشت در های بسته آغاز شده است همچنان ذ بیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رسانه ها گفت که ما اولا باید با امریکا برسر یک آتش بس به توافق برسیم  و بعداً با دولت افغانستان روی آتش بس مذاکره خواهیم کرد بناءً این  اظهارات سخنگوی طالبان معلوم می شود که این گروه اجازه مذاکره با دولت افغانستان را ندارد . چون حامیان اصلی جنگ حلقات مافیایی و  دیگران اند که خارج ازمرز های افغانستان  جنگ را رهبری می نمایند  و طالبان  برای ختم جنگ و مذاکره اجازه ندارند ، اما با آن هم  رهایی سه فرد کلیدی طالبان از بند دولت افغانستان که خواست این گروه بود نسبت به هر زمان دیگر زمینه آغاز مذاکره و آتش بس  رامساعد ساخته  است رهبری طالبان باید  از این فرصت  پیش آمده که برای ختم جنگ و برادر کشی مساعد شده استفاده بهینه نموده  دیگر به حرف حلقات مافیایی جنگ گوش نداده به ندای مردم  لبیگ گفته به ختم جنگ و آغاز مذاکره آمادگی  گرفته د ین خویش را در برابر، وطن و مردم ادا نمایند  در غیر آن جنگ افروزان و حلقات تجارتی جنگ هرگز برای ختم جنگ کاری را انجام  نخواهند داد .   

حمزه

ممکن است شما دوست داشته باشید