روزنامه ملی انیس

مخالفان مسلح به ارزش ها و خواست مردم باور و احترام ندارند

اعضای حرکت مردمی برای صلح که با پای برهنه میخواهند تفکر و اندیشه شان را برای صلح و اعاده ثبات در کشور با اقشار مختلف مردم شریک سازند در ولایت بغلان از سوی طالبان مورد اهانت و تحقیر قرار گرفتند.

چند ماه قبل ورزشگاه شهر لشکرگاه ولایت هلمند هدف یک حمله تروریستی قرار گرفت که در آن شماری از هموطنان ما به شهادت رسیدند به تعقیب آن حادثه اسفبار جمعی از شهروندان لشکرگاه با برپای خیمه تحصن در ان شهرخواستار انفاذ آتش بس میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح شدند تا به این ترتیب فضای  اعتماد میان طرفین جنگ به میان آید و زمینه برای آغاز گفتگو های صلح در کشورمساعد گردد.

بدنبال این حرکت خود جوش مردمی شماری از تحصن کننده گان تصمیم گرفتنداز لشکرگاه با پای پیاده مسیر کابل را در پیش گیرند و جهان را متوجه وضعیت جاری در افغانستان سازند و نفرت مردم  ما را نسبت به جنگ و وحشت ابراز نمایند.

حرکت صلح طلبان هلمند با استقبال مردم مواجه شد نه تنها جمعی از باشندگان ولایت های که در مسیر حرکت این کاروان قرار داشتند با آنها یکجا شدند بل هموطنان ما از دیار مهاجرت از پشاور و از ولایت های بدخشان، هرات، فاریاب، کنر … نیز به کابل آمدند تا حرکت صلح خواهان هلمند تقویت شود و این پیام ارسال گردد که صلح خواست هر شهروند و هر فرد این کشور است.

در کابل در حرکت این کاروان تحولی دیگری رخ داد صلح طلبان هلمندی که حالا به یک حرکت خود جوشی مردمی و افغانستان شمول مبدل شده اند، تصمیم گرفتند تا
 با پای پیاده راه شهر مزار شریف را در پیش گیرند تا اندیشه و تفکر صلح طلبانه شان را با اقشار  از مردم شریک سازند باز هم در مسیر راه از طرف مردم پروان و ولسوالی های کوهدامن همچنان سالنگ ها وشماری از ولسوالی های ولایت بغلان مورد استقبال گرم مردم قرار گرفتند که این استقبال گرم مردم از اعضای کاروان صلح روحیه بخشید و سفر طویل و نفس گیر را برای شان سهل ساخت.

مگر با رسیدن به ولایت بغلان ( دند غوری) از سوی طالبان اهانت شدند و مورد تحقیر و توهین قرار گرفتند آنها “طالبان” حرکت مردمی برای صلح را یک برنامه امریکایی عنوان کردند و اتهامات ناروا را به آدرس اعضای  این کاروان وارد نمودند.

این کار گروه طالبان مایه تأسف است گروه که با امریکائیان در قطر و پاکستان دیدار میکند به خواست روس ها برای گفتگو ها در مسکو لبیک میگویند مگر افغان خود را که به عنوان قاصد صلح، میکوشند طرف های درگیر را به سوی اخوت و برادری بکشانند توهین و تحقیر میکنند .

 این نشان میدهد که خون بیگانه پرستی چقدر در رگ های مخالفان مسلح جاری است و اینها “مخالفان مسلح” چقدر تلاش دارند تا بازیگران خارجی درمعضل افغانستان دست بالایی داشته باشند.

طالبان با اهانت به صلح طلبان به آنانیکه در تلاش اند تا اندیشه و تفکر صلح خواهانه مردم شان را ترویج و همگانی سازند نشان دادند بیگانه پرست هستند.

از حرکت اخیر طالبان و اهانت این گروه به صلح خواهان یک تعبیر وجود دارد که مخالفان مسلح به ارزش ها و خواست مردم باور و احترام ندارند و نمی توانند این ارشاد الهی که صلح را خیر فرموده درک کنند و نسبت به آن خود را عیار سازند.

ممکن است شما دوست داشته باشید