روزنامه ملی انیس

مخالفان زمانی دوست مردم تلقی می شوند که از جنگ دست بکشند

برقراری صلح و ختم جنگ مسلحانه، پیش از اینکه هرگونه معنای فلسفی و جامعه شناسی صلح را به خود داشته باشد روندی برای سازش سیاسی است، میکانیزم صلح سازی، بستگی به ماهیت منازعه و شرایط جنگی دارد، مذاکرات صلح دولت افغانستان، امریکا و طالبان نیز معطوف به یک سازش سیاسی است. اما مراتب این سازش سیاسی مبهم بوده و به نگرانی های سیاسی دامن زده است، زیرا در این روند ها جناح اصلی قضیه که دولت افغانستان است. هیچگاهی مطمع نظر نبوده که درغیاب نمایندگان دولت طبعاً پروسه مذاکرات صلح، مفهومی ندارد.

ازاینرو برای مردم و سران حکومت افغانستان، برگزاری همچو نشست ها در عدم حضور تیم مذاکره کننده حکومت، ارزش و معنای  نخواهد داشت.

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه  حکومت وحدت ملی دیروز در واکنش به همچو نشست های دور از انظار مردم و حکومت، گفت که طالبان تا حال اقدام واقعی برای صلح انجام نداده اند و تمام این حرکت ها برای امتیاز گیری بوده است، برای برقراری صلح به سازش، گذشت و قربانی نیازاست و هیچ طرفی نمی تواند در گفتگو های صلح به خواست های مشخص خود تأکید کند.

رئیس اجرائیه حکومت می گوید مردم افغانستان از هرگروه که سبب کاهش جنگ شود، با گروه های تروریستی قطع رابطه کند، عامل تأمین صلح در افغانستان گردد، از آن حمایت می کنند.

رئیس اجرائیه به موضوع بسیار با اهمیت اشاره نموده، گفت که مخالفان از هرگروه که باشند، زمانی دوست و نور چشم مردم افغانستان تلقی می شوند که از جنگ دست بکشند و به صلح بپیوندند، درغیر آن دشمن مردم افغانستان هستند.

داکتر عبدالله عبدالله  در حالی از گروه های مخالف مسلح دعوت می کند که از جنگ دست بکشند. روز یکشنبه رئیس جمهور غنی در سفر به ولسوالی غنی خیل ولایت ننگرهار در جمع بزرگان آن ولسوالی گفت: صلح با عزت و پایدار آمدنی است و من همیشه حاضر هستم که برای این چنین صلح سرخود را فدا نمایم.

رئیس جمهور خطاب به طالبان نموده گفت که برای مذاکرات صلح به کابل بیاید، برای تان دفتر می دهیم و امنیت تان را نیز تأمین می کنیم، همچنان رئیس جمهور افزود که ما ملت واحد هستیم و این وطن به اساس کدام قرار داد خارجی ساخته نشده است، بلکه این را اجداد و نیاکان ما با فداکاری و قربانی سرهای شان، حفاظت کرده اند.

سران حکومت وحدت ملی در حالی با پیام های روشن از طالبان دعوت می نمایند که به روند صلح بین الافغانی بپیوندند که اخیراً تلاش های زیادی برای تشدید مذاکرات صلح افزایش یافته است، چندی پیش دوحه میزبان نمایندگان امریکا و طالبان بود و هفته گذشته نیز نشستی با حضور نمایندگان طالبان و شماری از چهره های سیاسی کشور در مسکو برگزار شد و اکنون نیز زلمی خلیل زاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، پنجمین دور سفر خود به کشور های منطقه و اروپا را نیز آغاز نموده است.

اما از دیدگاه سران حکومت وحدت ملی و مردم افغانستان چنان استنباط می گردد که نشست های صلح در عدم حضور تیم مذاکره کننده حکومت، نتیجه ملموسی در قبال نخواهد داشت بلکه روند صلح را پیچیده تر و طولانی تر خواهد ساخت، زیرا قانون اساسی افغانستان صلاحیت جنگ و صلح را به حکومت افغانستان تفویض نموده ، بنابر این، وقتی که در نشست های صلح حکومت به عنوان یک نظام مشروع و تصمیم گیرنده، اشتراک نداشته باشند، بدون شک حضور برخی از چهره های سیاسی، که صلاحیت اجرایی ندارند، تأثیر  گذار نخواهد بود.

روی این اساس باید گفت که وارد شدن قدرت ها و برخی از کشور های منطقه دربازی صلح و برگزاری نشست های پیهم در بیرون از افغانستان در عدم حضور نمایند گان واقعی مردم این کشور و دعوت از افراد مشخص، پرسش ها و نگرانی های را در سطح افغانستان به وجود آورده که می شود پاسخ آن را بازیگران اصلی این روند به مردم افغانستان بدهند، در غیرآن این مردم و حکومت افغانستان است که می تواند به روند مذاکرات صلح و توافقات آن مهر صحه گذارد و مردم را نیز به آینده امید وار نمایند. 

ممکن است شما دوست داشته باشید