روزنامه ملی انیس

محکومیت اعلان جنگ طالبان درنشست شورای امنیت سازمان ملل متحد

 شورای امنیت سازمان ملل متحدروزسه شنبه شانزدهم ماه اپریل بابرگزاری نشست عمومی خود اعلامیه جنگ بهاری گروه طالبان را محکوم نموده وگفته است که این اعلامیه سبب تلفات زیادانسانی خواهدگردید.درین مقطع حساس که پروسه مذاکرات وتحکیم صلح درافغانستان به سرپرستی داکترزلمی خلیل زادنماینده خاص وزارت خارجه امریکا به پیش برده می شود.افغانان باید تلاش نمایند تابه این جنگ ۴۰ ساله افغانستان که جزویرانی وتباهی حاصل دیگری نداردخاتمه دهند. اکنون جامعه جهانی،کشورهای منطقه ومردم افغانستان همه بایک صدادرین کشور طرفدارآمدن یک فضای مملوازاعتماد وتحکیم صلح وثبات درین کشوراند.ازطرف های درگیرخواسته شدکه ازجنگ دست کشیده واردپروسه گفتگوهای بین الافغانی شوند. تادامنه جنگ وگسترش تروریزم بین المللی ازمنطقه برچیده وصلح وثبات درین حوزه حاکم گردد. داکترزلمی خلیل زاد از موضع گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد درمورداعلام عملیات بهاری طالبان ستایش کرد.این شورا روزسه شنبه شانزدهم اپریل عملیات بهاری طالبان را نکوهش کرد. زلمی خلیل زادبا اشاره به این اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد درتویترخودنوشته است که ازصحبت هماهنگ جامعه جهانی درین مورداستقبال کرده و گفته است چنین اعلامیه ها جزویرانی وتباهی افغانستان ومردم مظلوم ملکی حاصل دیگری ببارنمی آورد.وی ازگروهای متخاصم خواست تاجنک راکنارگذاشته اهداف خودراازطریق دیالوگ ومذاکره بایک دیگر درمیان گذاشته راه معقول را جهت ختم جنگ به جستجوبگیرند.

سخنگوی ماموریت پشتیبانی قاطع ناتو در افغانستان، جنرال دیوید بتلر در واکنش به اعلام آغاز عملیات بهاری طالبان گفته است که گروه طالبان بجای صلح خشونت را انتخاب کرده اند.جنرال سکات میلر، فرمانده ماموریت پشتیبانی قاطع ناتو با اشاره به اعلامیه طالبان گفته است که طالبان اراده وخواست مردم افغانستان را رد نموده و تعهد سپرده اند تا بیشتر به خشونت ها دامن بزنند.در عین حال، جنرال بتلر می افزاید که برای نخستین بار بعد از ۴۰ سال فرصت عظیمی برای صلح در افغانستان به وجود آمده است افغانان باید ازین فرصت پیش آمده استفاده بهتربرای ختم جنگ بکنند.امادیده می شودکه طالبان برلجاجت خودپافشاری دارندو می خواهندازطریق میل سلاح بالای مردم بی دفاع ملکی حکم روایی کنند. از همین رو ماموریت پشتیبانی قاطع ناتو به حمایت خود از نیروهای امنیتی افغانستان در راستای حفظ جان مردم افغانستان و جنگ علیه طالبان، ادامه خواهد داد. تاهرزمانی که این گروه به جنگ ادامه دهندمانیزباهمکاری نیروهای امنیتی ودفاعی افغانستان درمقابله باآنان خواهیم پرداخت.این در حالی است که گروه طالبان با نشر اعلامیه‌ از آغاز عملیات بهاری ’الفتح ‘خبر داده گفته اندکه این گروه عملیات الفتح را با توجه به حضور نظامی و سیاسی خارجی ها و اعلام عملیات خالد توسط حکومت افغانستان، اعلان می نماید.خبر آغاز عملیات بهاری طالبان در حالی منتشر می‌شود که تلاش ها برای یافتن راه حل سیاسی برای پایان دادن جنگ در افغانستان ادامه دارد.زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان پیش از این اعلام کرده بود که هیچ توافقی با طالبان صورت نخواهد گرفت مگر اینکه روی آغاز مذاکرات بین الافغانی و آتش بس همه جانبه توافقی صورت گیرد.اکنون که ششمین دورمذاکرات صلح میان نمایندگان ایالات متحده امریکا وگروه طالبان آغازشده است. موصوف گفته است درین نشست ازطالبان می خواهد بایک نشست بین الافغانی موافقه نموده تایک آتش بس دایمی درافغانستان برقرارگردد. همزمان با اعلام آغاز عملیات بهاری از سوی طالبان، وزارت دفاع کشور می گوید که این اقدام طالبان جنبه تبلیغاتی دارد و این گروه در پی خلق مورال کاذب برای جنگجویان اش است.طالبان تروریست پس از شکست های افتضاح آمیز درنقاط مختلف کشوراکنون با اعلام عملیات‌ها می‌خواهند مورال کاذب برای جنگجویان خود خلق کنند و از همین رو، به پروپاگند و تبلیغات اتکا می‌نمایند. این درحالیست که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از قابلیت‌های محاربوی بیشتری برخوردار هستند. قوای هوایی افغان به شکل بی سابقه تقویت شده و به قابلیت‌ اجرای عملیات‌های هدفمند دست یافته‌اند. نیروهای خاص پولیس، امنیت ملی و کماندوهای اردوی ملی از لحاظ کمیت دوچند شده اند و با پیشرفته ترین تکنالوژی های جنگی مجهز هستند. هماهنگی میان نیروهای امنیتی ودفاعی کشوردر سطوح مختلف به سطح بی پیشینه خوب شده است و این دلایل باعث شده که در میدان جنگ، ما بالای دشمنان افغانستان برتری چشمگیر داشته باشیم.

امروز خوشبختانه با پشت سر گذاشتن فراز و فرودهایی تعریف واضحی از دشمنان این سرزمین داریم و اجماعی ملی برای مقابله با آنها وجود دارد. دشمنان این سرزمین گروه های تروریست و دهشتگری بنام های مختلف که تعدادشان به بیشتراز ۲۰ گروه می رسد با حمله به گوشه وکنارکشور وتعرض به حریم زندگی مردم ما، می خواهند هستی و حیات این ملت را به تاراج ببرند. ازجانبی هم قاچاقبران ومافیای جهانی درین جنایات دست دارندتا بخاطر رسیدن به اهداف کثیف خود، هم به امنیت کشورما و هم به رونق اقتصادی آن ضربه میزنند. سرمایه های ملی را که یکایک فرزندان این کشور در آن سهم دارند به یغما می برند. مافیای مواد مخدر و دیگر حلقات مافیایی که بخاطر تداوم اقتصاد جرمی شان بار خیانت ملی را به دوش می کشند، همه دشمنان این سرزمین اند. اکنون آنان می خواهند که افغانستان بدون داشتن یک اردو، پولیس و نظام امنیتی باشدتابتوانند درفضای آشکار وبدون تهدید به اهداف شوم خود نایل آیند. آرزوی دشمن این است که راه های افغانستان پُر از ماین بوده، در شهرها انفجار و انتحار باشد و مردم دهات نان شب وروزخودرا نداشته باشند؛ اما تروریستان و قاتلان را غذا بدهند و هر کسی که از انصاف، انسانیت و اسلامیت سخن بگوید، دفعتاً بایدکشته شود.آنچه که ظلم تعدی دلخواه شان باشد بالای مردم ماروابدارند. اما مردم به نیروهای امنیتی کشور خود باورداشته واین نیروها به پشتیبانی مردم خود اشد ضرورت دارند، زیرا همکاری میان این دو لازم وملزوم است. گذشت زمان این واقعیت را ثابت وآشکار می سازد که تجهیز معنوی نیروهای کشور با انگیزه وعقیده حب الوطن من الایمان دفاع از وجب وجب خاک کشور، ننگ ناموس ومشروعیت نظام مردمی باپشتوانه وحدت ملی شرط نخست پیروزی دریک سنگراست.این نیروهای امنیتی است که از متن جامعه برخواسته  دردوآلام مردم خودرا باجان وپوست لمس می نمایند. چون درهمه حالات زندگی درمیان مردم خود بوده اند.  از حوادث طبیعی گرفته تاحالات جنگ، انتحاروانفجار همه وهمه یارو یاور یک دیگر اند.مردم از نیروهای امنیتی کشور می خواهند باتصمیم قاطع وارادهخلل ناپذیردرتأمین امنیت سراسری کشور بذل مساعی نموده درمقابل تهدیدات امنیتی دشمنان داخلی وخارجی چون کوه استوار بوده پلان ها، تبلیغات وتوطئه های آنان را نقش بر آب نمایند.

میم-نون

ممکن است شما دوست داشته باشید