روزنامه ملی انیس

محکمه ابتدائیه حکم سی سال زندان٬ به هر یک از عاملان قتل مهسا صادر کرد

محکمه ابتدائیه حوزه دوم  ریاست دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی دو تن از باشندگان شمال کابل را در قتل یک دختر شش ساله مجرم دانسته است هر کدام را به سی سال زندان محکوم کرد. به گزارش آژانس باختر  عاملان قتل مهسا دیروز دریک نشست علنی قضایی محاکمه شدند.

مهسا باشنده ساحه ۳۱۵ خیرخانه که شش سال عمر داشت در اواخر ماه حوت سال گذشته از سوی دو پسر جوان از نزدیکی منزل شان ربوده شد .

ربایندگان در بدل رهایی مهسا از خانواده او سه صد هزار دالر امریکایی مطالبه کرده بودند پولی که خانواده مهسا قادر به پرداخت آن  نبود.

سرانجام ربایندگان مهسای شش ساله را با بیرحمی تمام به قتل رساندند و جسد او را دریک جر انداختند که پولیس موفق به دریافت آنان شد  واین دو اعتراف به ربودن و قتل مهسا کردند

سرانجام این دو نفر که از آنان به نام های سجاد آغا و لد سید آغا و روح الله ولد نورالله نام برده شد در یک نشست علنی قضایی حاضر شدند

هیئت قضایی بعد از شنیدن صورت دعوا څارنوال موظف و احضار شهود به وکیل مدافع متهمان قضیه فرصت داد تا دفاعیه خود را قرائت کند.

هیئت قضایی بعداز بحث و بررسی  های لازم  با در نظرداشت مواد  کود جزا هر کدام ازعاملان قضیه را به سی سال زندان محکوم به مجازات کرد .

رئیس دادگاه با در نظر داشت حکم ۱۱۴ کود جزا و به دلیل زیرسن بودن مجرمان اصدار حکم اعدام را غیر عملی خواند. هیئت قضایی تاکید کرد که حکم محکمه نهایی نمی باشد طرفین دعوا می توانند استیناف طلب شوند همچنان محکمه دعوای حق العبدی را برای خانوداه مقتول محفوظ دانست. مگر رئیس هیئت قضایی واضح نکرد که مجرمان هنگام ارتکاب جرم در چه سنی قرار داشتند و کدام مرجع ( زیر سن بودن )آنها را تایید کرده است.

فعالان مدنی و جمع کثیری از باشندگان کابل اصرار بر اجرای حکم اعدام بر عاملان قتل مهسا را دارند. 

ممکن است شما دوست داشته باشید