روزنامه ملی انیس

محمد عمر داوودزی: ابتکارات هماهنگی برای مذاکرات صلح باید ایجاد کرد

تلاش  های آغاز شده ازسوی ایالات متحده امریکا و کشورهای منطقه برای ختم جنگ فرسایشی ۱۸ ساله در افغانستان و در کنار آن تلاش های دولت و حکومت افغانستان برای ایجاد یک اجماع ملی و سرتاسری صلح در کشور در  این اواخر تب وتاب بیشترکسب نموده است حتا بعضی از همسایگان نیز قبلاً در حمایت از مخالفان مسلح طالب قرار داشتند اکنون آنان نیز راه حل بن بست کنونی جنگ را آغاز مذاکرات صلح می دانند.

محمد عمر داوودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح ونماینده ویژه رئیس جمهور درامور منطقه با ابراز خوشبینی به ارتباط سفر خویش به پاکستان طی نشست مشترک با نمایندگان برخی از نهادهای مدافع حقوق ژورنالیستان و خبر نگاران روز سه شنبه ۲۵ جدی چنین توضیحات داده گفت:

در شرایط حاضر مردم افغانستان روی دو موضوع اجماع کامل دارند یکی فرهنگ صلح خواهی که جایگزین جنگ شده و دیگر حمایت ازنیروهای امنیتی و دفاعی کشور ما است.

هیچ مخالفتی در این دو مورد وجود ندارد همه به یک صدا حمایت می کنند ونیروهای امنیتی ودفاعی که مسئولیت اساسی دفاع از مردم و خاک را دارند آنها هم حرف اول شان تأمین صلح و ثبات و ختم جنگ است.

ولی در جنگ موجود دو طرف وجود دارد یکی به نام جمهوری اسلامی افغانستان یاد می شود که در چارچوب قانون اساسی تنظیم شده است.

در پروسه صلح قانون اساسی خط سرخ بوده تغییر و تعدیل آن به مثابه وثیقه ملی از مسئولیت و صلاحیت مردم افغانستان است.

در این راستا باجدیت کار شده قناعت همه احزاب سیاسی و گروه های جامعه مدنی حاصل شده است باید میکانیزم های خاص ایجاد شود که کار روی آن جریان دارد.

یک بورد عالی مشورتی ساخته شد ولی در مورد ترکیب و صلاحیت های بورد ملاحظات وجود دارد که وظیفه شورای عالی صلح و سایر ارگانهای  مسئول است. بعضاً با سوال های مواجه می شویم حالا که شورای عالی صلح موجود است دولت چرا بورد عالی مشورتی‎را ساخت در پاسخ باید گفت شورای عالی صلح که در ۲۰۱۰ به اساس جرگه مشورتی صلح تأسیس شد. از آن وقت تا حال صرف به سطح ملی صلاحیت های داشت یعنی بستر سازی برای صلح در سطح داخلی می نمود. 

آنعده از مخالفین که سلاح به زمین گذاشتند به پروسه صلح می پیوستند جابجایی و ادغام مجدد شان از وظایف شورا بود. پس بوردی که مذاکره با مخالفین را پیش ببرد. باید موجود می بود تا از یک موضوع واحد باتیم مخالف مذاکره نماید.

رئیس دارالانشای شورای عالی صلح در رابطه به گزارش سفر اخیرش به پاکستان و دیدار با رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان چنین گفت:

بعد از تقرر به حیث رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و نماینده خاص رئیس جمهور در امور منطقه یی برای اجماع صلح اصلاحات‎را در ترکیب شورای عالی صلح رویدست داریم.

ولی به عنوان نماینده خاص رئیس جمهور در امور منطقه یی برای اجماع صلح افغانستان سفر خود را از پاکستان با درنظرداشت تاریخچه روابط دو کشور و رابطه که مخالفین با دولت و رهبران سیاسی و مذهبی پاکستانی آغاز کردم و با وزیرخارجه رهبران سیاسی و مذهبی وقومی پاکستان ملاقات های داشتیم همینگونه در مدت اقامت با رسانه های پاکستان ۱۳ مصاحبه داشتم یگانه خواستم رسانیدن خواست مردم افغانستان بگوش مردم پاکستان بود یعنی برادران و خواهران افغان شان از آنها چه توقع، خواست وگلایه دارند.

وزیر امور خارجه پاکستان در پایان مذاکرات یک اعلامیه خوبی را به طالبان داد که بدون مذاکره رویا روی با دولت افغاسنتان راه حل دیگر وجود ندارد. بعد از مشوره ها تکراراً تأکید کردند که بدون مذاکرات بین الافغانی و سیاسی راه حل دیگری، در مسأله ختم جنگ افغانستان وجود ندارد همینگونه مولانا فضل الرحمن رهبری جمعیت علمای پاکستان در نتیجه صحبت ها و ملاقات های ما بعد از مشوره با اعضای حزب موقف خودرا روشن کرد و از طالبان خواست برای تأمین صلح در افغانستان با جانب حکومت افغانستان مذاکره کنند.

رهبر جماعت علمای پاکستان که قبلاً بارها جنگ طالبان در افغانستان را جهاد مشروع خوانده بود در گفتگو، صدای امریکا اظهار نمود: موقف من اینست که صلح داخلی هم اهمیت دارد، جنگ طالبان با حکومت افغانستان است، به همان پیمانه که مذاکرات صلح با امریکا ارزش دارد با حکومت افغانستان هم مهم است و رأی من اینست که برای صلح داخلی مذاکرات داخلی هم نیاز است، اگر بحران کنونی با گفتگو ها از راه صلح حل می شود ماخواهان آن هستیم و از صلح افغانستان حمایت می کنیم. برای اولین بار است که با یک چنین لحنی مولانا فضل الرحمن از طالبان می خواهد که صلح نمایند. امیدداریم سایر رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان هم همین راه را تعقیب کنند. رئیس حزب عوامی نشنل پارتی در دیدار در چار سده پشاور با لحن تیز تر تأکید کرد که مذاکرات باید به محوریت. دولت افغانستان و هرچه زودتر میان طالبان و دولت افغانستان شروع گردد.

به باورمن تغییر موضع پاکستان خواهان همکاری در روند صلح افغانستان است.

عمر داووزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح در ادامه افزود:

تا زمانیکه شورای عالی صلح وسایر نهاد ها مطابق اهداف و آرمان های مردم افغانستان که همانا آوردن صلح امن و ثبات در کشور است حرکت می کنند به حمایت نیاز دارند باید همه به شمول رسانه ها آنها را رهنمایی کنند اگر رهنمایی های تان را نپذیرفتند انتقاد نمایید.

یک سلسله اعلانات تلویزیونی نشر می شود که برخلاف تبلیغات می نمایند مشکل بیان و بعضاً ترجمه تحت اللفظی است که مؤسسات قرار داد و غیر مسلکی تهیه و ترتیب می شود و در اخیر می گویند که یک اعلان تجارتی است. پیشنهاد من اینست که باید در مورد اقدام شود. مخالفین یک سلسله اعمال را انجام میدهند که سبب کشتار افراد بی گناه ما می شود مثل انتحار و انفجار یقیناً که قابل تقبیح است، ولی توهین قابل پذیرش نیست زیرا با توهین صلح به میان نمی آید. در مذاکرات صلح، احترام متقابل نیاز است. در همکاری با مطبوعات باید روی یک میکانیزم دقیق تبلیغات کار صورت گیرد.

اینکه نماینده خاص ایالات متحده امریکا خلیلزاد چندین بار مذاکرات رو در رو با نمایندگان طالب داشته و همچنان کشورهای منطقه تلاش هایی را برای ختم جنگ و صلح در افغانستان آغاز نموده اند. چه تغییراتی به وجود آمده باید گفت که تغییرات عمده همانا تغییر فرهنگی قبلی جنگ خواهی به صلح خواه است.

تمام کشورهای همسایه هرکدام به نوبه خود ابتکار صلح را آغاز نموده اند در مسکو  ابوظبی، تهران و عربستان و پاکستان همه نشان از فرهنگ صلح خواهی است. وظیفه دولت افغانستان است که به همآهنگ کننده ابتکارات در منطقه و کشورهای دور مبدل گردد، زیرا بعضاً کشورهای منطقه و کشورهای بزرگ مشکلات در بین خود دارند مثل امریکا و ایران که نمی توانند به یک اجماع برسند. می توانیم همآهنگی را ایجاد نماییم.

بعضی ها فکر می کنند که گویا دولت فغانستان به حاشیه رانده شده است آن طور نیست بطور شفاف عرض می کنیم یک سال قبل که ایالات متحده امریکا بحث صلح و ختم جنگ را با نخبه های سیاسی و دولت افغانستان آغاز کرد. طالبان تأکید داشتند که با دولت امریکا مذاکره می کنیم بعداً خانم الیس ولز نماینده وزارت خارجه امریکا به کابل آمد با نخبه های سیاسی نمایندگان جامعه مدنی و حکومت ملاقات نمود که آیا وقت این است که با طالبان مذاکره کنیم؟ همه یک صدا برای ختم نه موافقه نمودیم. بعداً اولین ملاقات خانم الیس ویلز با دفتر سیاسی طالبان آغاز شد. اعلامیه صادر شد که باید آنرا تعقیب کنند. هر بار که خلیلزاد با کشورهای منطقه و نمایندگان طالبان مذاکره نموده دولت و حکومت افغانستان را در جریان قرارداده است. در آخرین دیدار که چند روز قبل انجام شد دولت، نخبه های سیاسی و اعضای شورای عالی صلح را از آخرین تحولات در جریان قرارداد یقیناً که در مذاکرات خلیلزاد هیچ چیز پنهان وجود ندارد. نماینده خاص امریکا گفت که در ملاقات های رو در رو که با طالبان داشتیم آنان گفتند که اشغال ما را اشغال کردید باید عساکر خود را بکشید.

اما موقف امریکا این است که شما (طالبان) قسمتی از جامعه افغانستان هستند. در این تقاضا باید خواست همه یی مردم دخیل باشد.شما با دولت افغانستان بنشینید به توافق برسید بعداً با ما در میان بگذارید تا ما جدول خروج عساکر خود را ترتیب نماییم، ما نمی توانیم از تفاهم با بخش جامعه افغانستان صرف با شما بگذاریم. تا به حال همه موارد شریک شده اینکه یک سلسله افوهات مبنی بر تشکیل حکومت مؤقت نشر شد ممکن طالبان یک جانبه پیشنهاد کرده باشند، ولی در رأس گفتگوها نبوده نماینده خاص ایالات متحده امریکا یک چنین توافق را نخواهد کرد، زیرا دولت در افغانستان وجود دار بر مبنای قانون اساسی، همه یی هموطنان ما مطمین باشند.

همچنان در این نشست رؤسای نهادهای دفاع از حقوق ژورنالیستان مصدق مقسط معاون مرکز همبستگی ژورنالیستان، حفیظ الله بارکزی رئیس شورای ژورنالیستان  محمد اسحق همه رئیس مرکز همآهنگی ژورنالیستان، سیدداوود یعقوبی رئیس مرکز قانونمندی رسانه ها خواست ها و پیشنهادات شانرا با رئیس دارالانشای شورای عالی صلح در میان گذاشتند حمایت شانرا از برنامه های صلح محور دولت، حکومت و شورا اعلام داشتند.

 حامده صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید