روزنامه ملی انیس

محمد طاهر زهیر: به ازدیاد عواید وزارت اطلاعات و فرهنگ توجه شود

به منظور ازدیاد عواید وزارت اطلاعات فرهنگ روزپنجشنبه جلسه‌ای به ریاست محمد طاهرزهیر سرپرست این وزارت برگزار شد.
این جلسه در هماهنگی با مسئولان عواید وزارت مالیه و وزارت اطلاعات وفرهنگ برای برنامه ریزی ازدیاد عواید این وزارت برگزار شد.
به گزارش خبر نگار آژانس باختر؛ در این جلسه که به اشتراک روسای بخش‌های مختلف وزارت اطلاعات وفرهنگ و مسئولان عواید وزارت مالیه برگزار شد سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ درصحبت مختصرگفت که وزارت اطلاعات وفرهنگ بدون شک یک وزارت مصرفی است ، منابع محدود عایداتی دارد اما می‌شود با برنامه ریزی دقیق عواید این منابع افزایش پیدابکند.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ازمسئولان خواست که برنامه‌های عملی شان را در این استقامت اماده کنند.
دراین جلسه روسای بخش‌های مختلف این وزارت پیشنهادها و نظریات شان را ارائه کردند و در کنار آن برشماری از مشکل‌های نهادهای مربوط انگشت گذاشتند.
در پایان این جلسه سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ یکبار دیگربه برنامه ریزی دقیق دربخش ازدیاد عواید وزارت اطلاعات وفرهنگ و مدیریت موفق وموثرعایداتی آن تاکید کرد.
a

ممکن است شما دوست داشته باشید