روزنامه ملی انیس

محمد شاکر کارگر بحیث رئیس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، تعیین گردید

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان طی فرمانی، محمد شاکر کارگر را بحیث رئیس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تعیین کرد.
رئیس جمهور کشور به تأسی از حکم فقرۀ ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی، تعیین محمد شاکر کارگر را بحیث رئیس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، منظور کرده است.
محمد شاکر کارگر یکتن از چهره‌های شناخته شدۀ کشور است و کارنامه‌های زیادی در عرصه‌های سیاست و حکومت داری در افغانستان دارد.
موصوف در گذشته بحیث معاون ادارۀ موقت، وزیر تجارت و صنایع، وزیر آب و برق، نمایندۀ مردم فاریاب در ولسی جرگه، سفیر و نمایندۀ فوق‌العادۀ رئیس جمهور در کشور آذربایجان و نمایندۀ خاص رئیس جمهور در کشورهای مشترک‌المنافع، ایفای وظیفه کرده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید