روزنامه ملی انیس

محمد اشرف غنی رئیس جمهور : مسئولیت اخلاقی ماست که به ورثۀ شهدا و معلولان رسیدگی کنیم

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان  طی جلسه ای با مسئولان وزارت دولت در امور شهدا و معلولان، چگونگی رسیدگی به خانواده های شهدا و معلولان را مورد بررسی قرار داد.

در این جلسه که در ارگ انجام شد، روی اینکه چگونه حقوق و امتیازات ورثۀ شهدا به ویژه شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی و معلولان کشور به وقت و زمان آن اجراشود، بحث همه جانبه شد.

رئیس جمهور یکبار دیگر به وزارت دولت در امور شهدا و معلولان و وزارت های سکتور امنیتی و دفاعی اکیداً هدایت داد که رسیدگی به ورثه شهدا و معلولان را دراولویت کار شان قرار دهند و پالیسی ها و مقررات خویش را به منظور تسریع اجرای به موقع حقوق و امتیازات آنان تغییر دهند.

رئیس جمهور گفت که شهدا و معلولان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به خاطر دفاع از نظام و وطن، جان ها و اعضای بدن شان را قربان کرده اند، بناءً مسوولیت اخلاقی ما و حق آنان است که به بازماندگان شان توجه همه جانبه کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به توزیع ۱۱۰۷۷ نمره زمین رهایشی در شهرک پیروزی برای بازماندگان شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، گفت که این یک نمونۀخوب بود و باید این چنین موارد بیشتر شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید