روزنامه ملی انیس

محمد اشرف غنی رئیس جمهور: اقدامات واضح و مشخص در خصوص مجادله علیه سرطان صورت گیرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان  دیروز در سمپوزیم ملی مجادله علیه سرطان که در قصر مرمرین صدارت برگزار شد، اشتراک و سخنرانی کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این مراسم که بانوی اول و شماری از وزرا نیز حضور داشتند، رئیس جمهوری گفت: زمانی که کلمۀ سرطان را می شنویم، امید خود را از دست می دهیم، پس باید این سد را بشکنیم و این را بدانیم که سرطان وجود دارد، زندگی ما را تهدید می کند و به خاطر معالجۀ آن باید اقدامات اساسی کنیم.

وی افزود: باید از یاس و ناامیدی به طرف اقدام برویم و اقدامات واضح و مشخص در خصوص مجادله علیه سرطان انجام دهیم.

رئیس جمهوری، اقدامات مشترک در خصوص مبارزه با بیماری سرطان را نیاز اساسی دانست و گفت که سه سال قبل ارقام بیماری 

سرطان مشخص نبود، اما امروز از برکت تلاش های دفتر بانوی اول، شورای عالی طبی افغانستان و نهاد مبارزه با سرطان در این بخش از نگاه آگاهی عامه کارهای خوبی انجام داده است.

رئیس جمهوری با اشاره به مشکلات افغانستان در عرصه صحی گفت: مشکل این است که ما شفاخانه می سازیم، اما در زمینۀ تشکیل، ماشین آلات، منسوبان صحی و نرس ها اقدامات نمی کنیم.

رئیس جمهوری با بیان اینکه در بخش طب وقایوی اقدمات خوبی انجام داده شده است، گفت که مبارزه با سرطان هزینه می خواهد، ضرورت است تا بین مراکز تشخیص و تداوی تفکیک صورت گیرد و نظر به نوع بیماری سرطان، اقدام شود.

رئیس جمهوری کشور تصریح کرد که وزارت مالیه مرکز تشخیص سرطان را در بودجه امسال بگنجاند و بررسی واضح را در زمینۀ تهیه ماشین های ایکسری و سایر ماشین آلات طبی روی دست گیرد. رئیس جمهوری، ارتباط نهادهای مبارزه با سرطان در افغانستان را با شبکه های جهانی مبارزه با سرطان به ویژه بخش تشخیص این بیماری، یک نیاز مبرم و اساسی دانست.

رئیس جمهوری کشور، بر تشخیص دیجیتال نیز تاکید کرد و افزود که نیاز است تا تمام شفاخانه ها و کلنیک ها با هم وصل باشند، جلو توریزم صحی گرفته شود و اقدامات واضح در این خصوص اتخاذ شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید