روزنامه ملی انیس

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری ۲۹ میزان را به عنوان روز ملی زبان اوزبیکی منظور کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، روز پنجشنبه با شماری از مسئولان و اعضای نهادهای فرهنگی و اجتماعی اوزبیک های افغانستان در قصر چهار چنار ارگ، دیدار کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر٬ ابتدا، داکتر عزیز الله آرال رئیس نهاد کتاب صحبت کرد و با ستایش از تلاش های رئیس جمهوری در راستای تقویت و رشد فرهنگ ها و زبان ها به خصوص زبان اوزبیکی، گفت که برای اولین بار به حکم رئیس جمهوری، قاموس زبان اوزبیکی ترتیب و چاپ می شود. وی افزود که در پنج سال گذشته خدمات و توجه بنیادی به زبان اوزبیکی صورت گرفته است.

داکتر آرال به نمایندگی از نهادهای اجتماعی و فرهنگی اوزبیک های افغانستان، پیشنهاد کرد که به خاطر رشد هرچه بیشتر فرهنگ و زبان اوزبیکی، ۲۹ میزان به عنوان روز ملی زبان اوزبیکی در تقویم درج شود و همچنان گشایش یک مرکز زبان اوزبیکی و ترکمنی در کابل با حمایت دولت، منظور شود. وی تصریح کرد که با ایجاد دیپارتمنت زبان اوزبیکی در چهارچوب پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون کابل و ایجاد دیپارتمنت زبان اوزبیکی در دفترسخنگوی رئیس جمهوری، جایگاه این زبان به شکل قابل ملاحظۀ مورد توجه قرار گرفته است.

محمد اکبر دشتی عضو بنیاد اجتماعی و فرهنگی قره‌ش همچنان از توجه رئیس جمهوری به رشد زبان ها و فرهنگ کشور تشکر کرد و افزود: شما با جمعی هم‌سو هستید که به اتحاد و یکپارچگی افغانستان می اندیشند. وی همچنان مشکلات جوانان اوزبیک را با رئیس جمهور شریک کرد.

رئیس جمهوری، با منظوری پیشنهاد “ایجاد مرکز زبان اوزبیکی و ترکمنی” در کابل و ۲۹ میزان به عنوان “روز ملی زبان اوزبیکی”، گفت که وحدت یک ملت وابسته به احترام متقابل به زبان ها و فرهنگ است و هر افغان مسئولیت دارد تا در رشد زبان و فرهنگ سهم داشته باشد.

رئیس جمهوری کشور گفت که امیدوارم تا “مرکز زبان اوزبیکی و ترکمنی” در راستای ترجمه آثار درخشان تاریخی  این زبان تلاش کند و همچنان زمینه آموزش زبان اوزبیکی را برای همه شهروندان فراهم کند.

رئیس جمهوری با اشاره به اهمیت کشورهای آسیای مرکزی به خصوص اوزبیکستان و ترکمنستان در راستای انکشاف تجارت و اقتصاد در افغانستان، گفت که ما باید کشورهای آسیای مرکزی را درک کنیم؛ افغانستان نقطۀ اتصال آسیای جنوبی و مرکزی است؛ پس زبان اوزبیکی و ترکمنی باید بستر توسعۀ روابط با آن کشورها باشد.

رئیس جمهور با بیان اینکه گذشتۀ ما آیندۀ ماست، گفت: ما در گذشته جزء یک تمدن عظیم بودیم و در آن حیثیت چهارراه را داشتیم؛ اکنون برای احیای دوبارۀ جایگاه افغانستان به عنوان چهار راه منطقه، باید مشترکات فرهنگی رشد یابند و به کشورهای منطقه به خصوص کشورهای آسیای میانه، نگاه ما مثبت باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید