روزنامه ملی انیس

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در تماس تیلفونی با پسر شهید سناتور عبدالولی احمدزی، ابراز غمشریکی کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی‌افغانستان دیروز در یک تماس تیلفونی با پسر شهید عبدالولی احمدزی سناتور دورۀ پانزدهم، غمشریکی کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در این مکالمۀ تیلفونی، شهید سناتور عبدالولی احمدزی را شخصیت حلیم، متعهد به منافع ملی و خدمتگار به وطن و مردم خواند و برای آن شهید بهشت برین و به خانواده و دوستانش، صبر جمیل از بارگاه ایزد متعال آرزو کرد.
در مقابل، پسر شهید عبدالولی احمدزی از تماس تیلفونی و غمشریکی رئیس جمهوری اسلامی ‌افغانستان ابراز امتنان کرد.
طبق یک خبر دیگر:
رئیس جمهوری در تماس تیلفونی با زرین انځور به خاطر وفات پدرش، غمشریکی کرد
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی‌افغانستان دیروز در تماس تیلفونی با محمد زرین انځور ، به خاطر وفات پدرش غمشریکی کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در این مکالمۀ تیلفونی، از خدمات شادروان عبدالطیف گردیوال به معارف کشور و تربیۀ اولاد وطن یادآوری کرد و برای مرحومی‌بهشت برین و به بازماندگانش صبر جمیل از بارگاه ایزد متعال آرزو کرد.
در مقابل، زرین انځور مشاور رئیس جمهوری در امور فرهنگی از تماس تیلفونی و غمشریکی رئیس جمهوری اسلامی‌افغانستان تشکری کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید