روزنامه ملی انیس

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری درخطاب به منسوبان امنیت ملی شما سربازان گمنام نیستید، قهرمانان نامدار کشور هستید

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، روزگذشته با هیئت رهبری و منسوبان ریاست عمومی امنیت ملی در مقر آن ریاست دیدار کرد.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این دیدار، نخست محمد معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی صحبت کرد و با سپاسگزاری از توجه رئیس جمهور به امنیت ملی و تلاش هایش در تقویت و مسلکی سازی این نهاد امنیتی، گفت که با وجود چالش ها، دیدگاه امنیتی رئیس جمهور باعث شده است که کشور به سوی ثبات برود.

وی با تاکید بر اینکه، ادارۀ امنیت ملی تلاش می کند که پناهگاه های تروریستان را نابود کند، افزود که منسوبان امنیت ملی هر لحظه آماده اند تا از نظام مردمی، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و نوامیس ملی دفاع کنند.

سپس، رئیس جمهوری صحبت کرد ودرکنار تبریکی صدمین سالروز استقلال کشور، گفت: با وجود تلاش های مذبوحانه دشمن برای برهم زدن امنیت کشور، فعالیت های شما سبب شده است که جلو نا امنی ها گرفته شود. شما سربازان گمنام نیستید، بل قهرمانان نامدار کشور هستید.

رئیس جمهوری تصریح کرد: در هفت ماه گذشته با وجود تهدیدات زیاد، شما با ارادۀ قوی کمر طالبان و سایر تروریستان را شکستید و به هیچ گروه تروریستی اجازه ندادید که فعالیت های خود را گسترش دهند.

رئیس جمهوری با بیان اینکه مردم ما به هیچ گروه تروریستی سر خم
نمی کند، گفت: شما فرزندان صدیق و راستین این وطن هستید و به دوست و دشمن ثابت کردید که متزلزل نیستید و ازوطن خود حراست
می کنید
.

سرقوماندان اعلی قوای مسلح افزود که اراده و قدرت شما زمینه را مساعد کرده است که در میدان سیاست، با قاطعیت صحبت کنیم، تصمیم درست بگیریم، با تدبیر عمل کنیم و در جنگ و سیاست پیروز شویم.

رئیس جمهوری هم چنین گفت که دولت ما یکی از شرکای مهم جامعه جهانی است و کمک های بین المللی به نیروهای امنیتی و دفاعی ما ادامه می یابد.

وی خاطرنشان کرد: طالبان یک گروه خرابکار است و همیشه در تلاش اند که به مردم و تاسیسات عام المنفعه آسیب برسانند. بنابر این، وظیفه شماست که این گروه ویران‌گر را از بین ببرید و اجازه ندهید که به کشور و مردم آسیب برسانند.

رئیس جمهوری در اخیر سخنانش گفت که جهاد ما؛ جهاد برحق است و تا برقراری صلح؛ دشمنان این خاک را در هر گوشه و کنار کشور سرکوب کنید. 

ممکن است شما دوست داشته باشید