روزنامه ملی انیس

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری به جنازۀ شهید دگروال عبدالمبین محبتی ادای احترام کرد

محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، در مراسمی به جنازۀ شهید دگروال عبدالمبین محبتی که در یک حمله هراس افگنانه در غزنی به شهادت رسید، ادای احترام کرد.به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، رئیس جمهوری هنگام اتحاف دعا به روح شهید دگروال عبدالمبین محبتی در شفاخانه شهید داوود خان، گفت که دگروال عبدالمبین یک افغان متعهد، مسلمان قاطع، افسر باجرأت و نمونۀ از فداکاری و تواضع بود.

رئیس جمهوری افزود که دگروال محبتی لباس مقدس را به تن کرد و با همین لباس مقدس شهید شد که یاد و خاطراتش برای همیشه موجب انگیزه خواهد بود. شهید دگروال محبتی برای هر افسر، بریدمل و سرباز یک الگو خواهد بود.

رئیس جمهور به خانوادۀ دگروال عبدالمبین محبتی، نیروهای امنیتی و دفاعی و همه افغانان تأثر و همدردی عمیق خود را ابراز کرد و خطاب به آنان، گفت که خود را تنها احساس نکنید، به حیث سرقوماندان اعلی قوای مسلح افتخار می کنم که افسرانی مانند شهید دگروال عبدالمبین محبتی، داشتیم.

محمداشرف غنی تصریح‌کرد: منحیث رئیس جمهوری کشور، خود را مسئول می‌دانم تا با خانواده شهید دگروال عبدالمبین محبتی در تماس باشم و به آنان توجه خاص کنم.سپس، محبوب‌الله رحمانی به نمایندگی از خانوادۀ شهید دگروال عبدالمبین محبتی صحبت کرد و از غمشریکی و همدردی رئیس جمهور و منسوبان قوای امنیتی و دفاعی کشور ابراز قدردانی کرد و گفت: تشریف‌آوری شما باعث کم‌شدن غم‌های ما شد و برای ما قوت دل بخشید. ما خانوادۀ فداکار هستیم و به‌خاطر حفاظت از ارزش‌های وطن، همیشه به قربانی‌ دادن خود و  فرزندان مان، حاضر هستیم.

در اخیر، رئیس جمهور تابوت شهید دگروال عبدالمبین محبتی را که با بیرق سه رنگ کشور پوشیده شده بود و بالای شانه‌های منسوبان قطعۀ تشریفات حمل می‌ شد، تا محل معین مشایعت کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید