روزنامه ملی انیس

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری، برنامه های انکشافی برای شش ولایت کشور را به والیان این ولایت ها توضیح داد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان روزگذشته با والیان شش ولایت که شامل یکی از زون های اقتصادی هشتگانه است، دیدار کردو دیدگاه اقتصادی و انکشافی برای این ولایات را توضیح داد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این دیدار که در ارگ انجام شد  والیان ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان  پنجشیر و بدخشان حضور داشتند  رئیس جمهوری در رابطه به ظرفیت های موجود برای انکشاف و انکشاف متوازن در تمام ولایت ها صحبت کرد.

رئیس جمهوری با تشکر از والیان برای مدیریت برنامه های انکشافی  گفت: باید از هر ولایت مطالعات دقیق وجود داشته باشد، تا ثروت های طبیعی، ظرفیت های انکشافی، پیداوار زراعتی قابل صادرات، منابع عایداتی و ظرفیت های بشری واضح شود.

وی از والیان خواست که اولویت هایی را برای سال آینده واضح کنند تا به هدف اثربخشی و نتایج مثبت، شامل بودجه ملی شود. رئیس جمهوری همچنان از والیان این ولایت ها خواست تا روی مدیریت آب، حفظ جنگل ها  انکشاف معادن و پروژه های عایداتی تمرکز و سرمایه گذاری بیشتر کنند و همچنان در خصوص ایجاد ظرفیت حفاظت و جلوگیری از قطع جنگل ها به حیث یک اولویت ملی، برنامه ریزی کنند. رئیس جمهوری با تاکید بر رشد زراعت در این ولایت ها گفت: بلند بردن ظرفیت های زراعتی، تخشیص پیداوار قابل صادرات در هر ولایت، مدیریت باغداری و سرمایه گذاری روی زنجیر ارزشی باعث بلند بردن سطح اقتصاد مردم می شود. وی همچنان از والیان خواست تا ساحات پارک های ملی در این ولایت ها را تثبیت کنند و روی انکشاف و تبدیل کردن آن به منابع عایداتی کار صورت گیرد. رئیس جمهور غنی در اخیر سخنانش، گفت که مناسبات اداری میان واحدهای اداری تقویت یابد و نقاط ضعف در حکومتداری تشخیص و به آن توجه شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید