روزنامه ملی انیس

محمد اشرف غنی رئیس‌جمهور ، خواست‌ها و مشکلات متشبثان جوان را استماع کرد

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، دیروز با شماری از متشبثان جوان در قصر دلگشای ارگ دیدار کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این دیدار که بانوی اول کشور داکتر همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت نیز حضور داشتند، ابتدا میرویس آریا یکتن از متشبثان جوان صحبت کرد و با تشکر از رئیس‌جمهور به‌خاطر معافیت ۹۵ درصد از مالیات، گفت: شمار زیادی از شرکت‌هایی که قبلاً ورشکست شده بودند، با معافیت مالیاتی متذکره توانستند دوباره به فعالیت آغاز کنند.

آریا گفت که در سه سال گذشته تجارت‌های کوچک که از سوی جوانان متشبث راه اندازی شده است رشد چشمگیر داشته است، اما درعین حال از آسیب‌پذیری‌ها به دور نبوده است.

وی با مطرح‌ کردن مشکلات متشبثان در مورد کمبود برق، مالیات تجارتی و نبود قرضه‌های کوچک بانکی گفت : با وجود این‌همه مشکلات افغانستان را رها نمی‌کنیم و به کار خود ادامه می‌دهیم.

سپس، احمدفهیم دیدار یکی از متشبثان دیگر، در رابطه به شبکۀ متشبثان که جدیداً ایجاد شده است صحبت کرد و خواستار عضویت متشبثان جوان در شورای عالی اقتصاد شد و مشکلات متشبثان را در عرصۀ تکنالوژی مطرح کرد.

متعاقباً داکتر همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت صحبت کردند و با تائید مشکلات متشبثان جوان، به آنان وعدۀ هرگونه همکاری را از سوی نهادهای مربوطۀ شان دادند.

رئیس‌جمهور غنی پس از استماع صحبت‌های آنان، با تشکر از حضور متشبثان جوان به خصوص زنان متشبث، گفت که در خصوص رشد فعالیت‌های متشبثان جوان، اقدامات کوتاه‌مدت و میان‌مدت ضرورت است و وزارت مالیه باید در رابطه به معافیت مالیاتی، یک طرح واضح ترتیب کند و ادارات مربوطه نیز در زمینۀ حل مشکلات متشبثان جوان همکاری کنند.

رئیس‌جمهور کشور گفت که تمام ولایات در مدت دوسال به یک شبکۀ برق وصل می‌شود و در چهارسال آینده، افغانستان به یک کشور صادر کنندۀ برق مبدل خواهد شد. وی از متشبثان جوان خواست که در قسمت توزیع زمین به آنان، طرح و نقشۀ واضح و دارای شرایط مشخص را ترتیب و ارائه کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید