روزنامه ملی انیس

محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری به پیکر شهید برید جنرال حاجی عبدالغفار احمدزی، ادای احترام کرد

محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر دیروز طی مراسمی به پیکر برید جنرال حاجی عبدالغفار احمدزی که روز گذشته در یک رویداد تروریستی به شهادت رسید، ادای احترام کرد.

رئیس ‌جمهوری در شفاخانه شهید محمدداوود خان، با اتحاف دعا به روح شهید برید جنرال حاجی عبدالغفار احمدزی، گفت: امروز یکتن از فرزندان صدیق و خدمتگار کشور را به خاک می سپاریم که وی جان خویش را در راه دفاع از کشور و حراست از نظام وقف کرد و دشمن زبون وی را شهید کرد.

رئیس جمهور به خانواده ماتم دیدۀ وی که دومین فرزندش را در راه خدمت به وطن قربانی داده و به نیروهای امنیتی و دفاعی و مردم افغانستان مراتب تسلیت خویش را ابراز کرد.

محمد اشرف غنی خاطرنشان کرد: تعهد ما این است که به خانواده و فرزندان شهید احمدزی از سوی مسئولاان رسیدگی به موقع صورت می گیرد و فرزندان شهید احمدزی متانت، شجاعت و اعتماد پدر شان را که امروز جایش خالی است، به افتخار پُرخواهند کرد.

سپس استاد حبیب الرحمن رئیس عمومی انسجام امور کوچی ها برادر مرحومی، به نمایندگی از خانواده شهید بریدجنرال حاجی عبدالغفار احمدزی صحبت کرد و از غمشریکی رئیس جمهور تشکر کرد و گفت: ما با هیچ کس مشکل شخصی نداریم و قربانی هایی که متقبل شده ایم به خاطر بقای نظام و سربلندی وطن بوده است و ارادۀ وطن دوستی ما همچنان پابرجا خواهد ماند.

بعد رئیس‌ جمهوری تابوت شهید بریدجنرال حاجی عبدالغفار احمدزی را که با بیرق سه رنگ کشور پوشیده شده بود و در حالیکه از سوی منسوبان قطعۀ تشریفات انتقال می‌شد، تا محل مخصوص مشایعت کرد. 

ممکن است شما دوست داشته باشید