روزنامه ملی انیس

محمد اشرف غنی: تا زمانی که سمتی، قومی و حزبی فکر نمائیم، به فکر ملی و افغانستان شمول نمی رسیم

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در جریان سفرش به ولایت فاریاب با شماری از بزرگان و متنفذین آن ولایت دیدار کرد.

در این دیدار ابتدا مولاداد پوپل به نمایندگی از دیگران صحبت کرده، گفت که مردم ولایت فاریاب به خاطر ختم جنگ و تامین صلح پایدار شورای مشورتی مردمی ولایت فاریاب را ایجاد کرده اند که در این شورا نمایندگان تمام اقشار جامعه، اقوام و احزاب متحدانه خواستار ختم جنگ می‌باشند.وی خواست ها و پیشهادات خود را در بخش اعمار بند خشت پل، تسریع کار بند المار و دهن دره، ایجاد پوهنځی طب در پوهنتون این ولایت، فعال ساختن بندر خواجه قچی، ارتقای شفاخانه صد بستر فاریاب به سه صد بستر، اسفالت سرک های داخل شهر میمنه و اجرای معاشات مامورین متقاعد در ولایت های مربوطه با رئیس جمهور شریک ساخت.

رئیس جمهور غنی پس از استماع خواست ها و پیشنهادات وی، از اتفاق و اتحاد اقوام در ولایت فاریاب تقدیر کرد و گفت: تا زمانی که سمتی، قومی و حزبی فکر نمائیم، به فکر ملی و افغانستان شمول نمی رسیم. وی افزود که تشکیل شورای مشورتی مردمی ولایت فاریاب که نمایندگی از اتفاق مردم این ولایت می کند یک گام بزرگ و ارزنده است.

رئیس جمهور با توجه به خواست بزرگان متذکره گفت که در قسمت اعمار بندها به زودی شاهد تحرک خواهید بود و به وزارت صحت عامه هدایت داده ایم که به خاطر تقویت خدمات صحی در ولایت فاریاب یک طرح واضح ارائه کند.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد که موانع در راه پرداخت معاشات مامورین متقاعد در ولایات مربوطه برداشته خواهد شد و به رئیس اداره امور هدایت داد تا به این مشکل متقاعدین به زودترین فرصت رسیدگی نماید.رئیس جمهور غنی در اخیر سخنانش گفت که انکشاف متوازن در همه ولایات راه زدودن نفاق است و هدف اصلی ما انکشاف متوازن می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید