روزنامه ملی انیس

محمد اشرف غنی با کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دیدار کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان  روز چهارشنبه  در دیدار با فیلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در خصوص حمایت از حقوق پناهندگان افغان و حل مشکلات و حمایت از حقوق آنان، بحث و گفتگو کرد.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر: در این دیدار که در اقامتگاه رئیس جمهور در شهر جینوا انجام شد، رئیس جمهور کشور تلاش های کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان را در رابطه به حل مشکلات پناهندگان قابل قدر دانسته، گفت که کشورهای جهان و نهادهای بین‌المللی به‌منظور حل مشکلات پناهنده گان، برنامه و پلان مشخص ترتیب نمایند.

کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان، از توجه رئیس جمهور به حل مشکلات پناهنده گان تشکر کرده، گفت که این سازمان به کمک ها و همکاری های خود با افغانستان ادامه میدهد و از حقوق پناهندگان حمایت می‌نماید.

فیلیپو گراندی حمایت کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان را از مهاجران افغان در کشورهای مختلف ابراز کرد و از رسانیدن کمک های به موقع به آنان، به محمد اشرف غنی اطمینان داد.

رئیس جمهور گفت که حکومت به عودت مهاجرین به کشورشان متعهد است و ما به همکاری شرکای بین المللی خویش، زمینه راه حل منطقی  و شرایط مناسب برای برگشت و اسکان مجدد آنان را فراهم خواهیم کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید