روزنامه ملی انیس

محمد اشرف غنی، وضعیت عمومی امنیتی ولایت دایکندی را بررسی نمود

محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان و سرقوماندان اعلی قوای مسلح دیروز در سفرش به ولایت  دایکندی در حالیکه از سوی استاد سرور دانش معاون دومریاست جمهوری و شمار دیگری از وزرای کابینه همراهی می گردید، با مسئولین نظامی و امنیتی آن ولایت دیدار نمود و گزارش اجراات آنان را در مورد وضعیت  عمومی امنیتی دایکندی، شنید.

ابتدا سترجنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز وزارت دفاع ملی و محمد علی شجاعی قوماندان مرکز هماهنگی ولایت دایکندی در رابطه به وضعیت عمومی امنیتی آن ولایت، معلومات دادند و خاطرنشان کردند که امنیت در ولایت دایکندی تامین است، صرفاً در برخی از ولسوالی های هم مرز با ولایات همجوار، برخی تحرکات از جانب دشمن وجود دارد که نیروهای امنیتی و دفاعی موفق به دفع آن شده اند. آنان همچنان خواستار تاسیسات و اکمالات بیشتر نیروهای امنیتی و دفاعی مستقر در ولایت دایکندی گردیدند.

بعداً استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور صحبت کرد و از تیم امنیتی ولایت دایکندی تشکر نموده، گفت که در کنار تهدیدات بیرونی، برخی مشکلات محلی وجود دارد که با مدیریت سالم حل خواهد شد.متعاقباً رئیس جمهور صحبت کرد و از مدیریت خوب مسئولین ملکی و نظامی ولایت دایکندی در انتخابات ولسی جرگه، تشکر نمود و به لوی درستیز وزارت دفاع ملی هدایت داد که آسیب پذیریها در ولایت دایکندی به گونۀ همه جانبه بررسی شود و اقدامات عاجل صورت گیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید