روزنامه ملی انیس

محمداشرف غنی: نقش علما در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مهم است، از آنان خواستار نقش رهبری هستیم

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، دیروز با شماری از علما و خطیبان کشور در قصر گلخانه ارگ، دیدار کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر٬ دراین دیدار ابتدا، معین الدین مظفری معین وزارت ارشاد، حج و اوقاف در رابطه به نشست و فیصله مشترک علمای اهل تسنن و اهل تشیع به جلسه معلومات ارائه کرد.

سپس مولوی عبدالسلام عابد، قطعنامه هشت ماده یی علمای دینی را در مورد جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به خوانش گرفت. در ماده دوم قطعنامه نامه علما، بر تدابیر وقایه یی، مراعات کردن حفظ الصحه و قرنطین خودداری از اشتراک در محافل و اجتماعات، مصافحه، دست دادن و بغل کشی، تاکید شده است. همچنان از مردم خواسته شده است که نمازهای سنت را در خانه و نماز فرض را در مساجد ادا کنند و امامان مساجد خطبه نماز جمعه را نهایت کوتاه بخوانند.

در قطعنامه علما اشاره شده است که امر خداوند متعال است تا در زمان وقوع مشکلات از اهل علم و تخصص نظرخواسته شود و سوال شود، به دساتیر و سفارش های آنان عمل کنیم، پس شرعاً لازم است تا رهنمایی های طبی وزارت صحت عامه را جدی بگیریم و آن را عملی کنیم.

همچنان، درکنار همکاری همه جانبه تمام اقشار به خاطر مبارزه با ویروس کرونا، از حکومت و گروه طالبان خواسته اند تا به خاطر مبارزه با این ویروس کشنده و تعامل واقعبینانه با آن، یک کمیسیون مشترک توظیف شود که بدون در نظرداشت ملاحظات سیاسی و نظامی به هموطنان ما خدمات ارائه کند.

در ماده چهارم این قطعنامه آمده است که وزارت حج، ارشاد و اوقاف کمیتۀ مشترک را از جمع علما با وزرات صحت عامه ایجاد کند تا قضایا را از نزدیک به بحث بگیرند و توصیه های لازم را به مردم ارائه کنند.

در ماده پنجم قطعنامه از تاجران با تاکید خواسته شده است که از افزایش نرخ مواد خوراکی و احتکار خودداری کنند و در همچو روزهای مصیبت اصل تعاون و همدردی را فراموش نکند و با مردم سخاوتمندانه همکاری کنند.

همچنان قطعنامه متذکره، از جامعه جهانی خواستار همکاری در زمینه مبارزه با ویروس کرونا شده است و از وزارت صحت عامه کشور خواسته است تا تدابیر لازم وقایه یی و تداوی را وسعت بخشد.

در ماده هشتم این قطعنامه گفته شده است، در صورتی که کسی از سبب ویروس کرونا وفات کند، وزارت صحت عامه باید برای غسل، تکفین و نماز جنازه تدابیر وقایه ییی لازم را ترتیب کند. اگر شخص متوفا در خانه غسل داده می شود، پس لازم است که غسل دهنده تمام وسایل وقایه یی طبی را مراعات کند. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری از قطعنامه همه جانبه علما استقبال کرد و گفت که با افزایش نقش علما باید از تبلیغات و شایعات بی اساس که با استفاده از نام علما از سوی شماری از اشخاص منتشر می شود، جلوگیری کنیم، چون این یک ویروس ضد بشریت است.

صالح گفت که علما راه های موثر، ممکن و بدیل برای وقایه مردم جستجو کنند و مراعات کردن فاصله حد اقل یک متر در هنگام ادای نماز، در قطعنامه افزوده شود.

رئیس جمهوری درکنار خوش آمدید به علمای کشور، از قطعنامه و فتوا علما استقبال کرد و گفت که به خاطر انسجام جامعه ممکن به فتواهای بیشتر نیاز شود. وی افزود که رجوع به خداوند و رهنمایی های دینی اصل مهم و اساسی است و ما باید اساسات تمدنی خویش را بدانیم.

رئیس جمهوری خاطرنشان کرد که اساسات و راه های مبارزه با وبا موجود است.

نقش علما در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مهم است و از آنان خواستار نقش رهبری هستیم.  وی افزود که در این مرحله اولیه شیوع ویروس کرونا تنها عکس العمل کافی نیست، تدبیر و دیدگاه وسط مدت و دراز مدت نیاز است.

رئیس جمهوری گفت: امریکا در ابتدا ویروس کرونا را جدی نپنداشت و تدابیر احتیاطی را روی دست نگرفت اکنون در حالت اضطرار قرار دارد. پس نیاز است تا به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از تجارب چین، ایتالیا، ایران، امریکا و کشورهای دیگر بیاموزیم.

رئیس جمهوری گفت که علما باید به شکل منسجم و هماهنگ پیام های اساسی را به مردم برسانند، بخصوص اطراف و ساحات غیر پلانی را مدیریت کنند و برای باشندگان این مناطق آگاهی و جهت درست بدهند.

رئیس جمهوری گفت که ما به عنوان دولت مسئول، میان افغان ها و مسلمانان تفکیک قایل نمی شویم، طالبان آتش بس را بپذیرند و از خواست و پیشنهاد شما استقبال کنند. اگر آنان به جنگ ادامه بدهند ما چگونه با ویروس کرونا مبارزه کنیم.

 وی افزود که علمای کرام در این قسمت پیش قدم شوند و به هیچ کس اجازه ندهند که در مقال ارائه خدمات صحی مشکل ایجاد کند. چون این کار تمام کشور را به خطر مواجه می کند.

رئیس جمهوری گفت که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تدابیر وقایه یی و مراعات کردن حفظ الصحه که یک اصل اسلامی است، حتمی می‌باشد. در این قسمت مردم باید رهنمایی ها و سفارش های علما را جدی بگیرند و آن را عملی کنند.

رئیس جمهوری به مشاور امنیت ملی هدایت داد تا به منظور مبارزه با ویروس کرونا با علمای کرام به صورت هماهنگ کار کنند و در بخش مبارزه با شیوع این ویروس، کار علمای کرام سر امروز آغاز شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید