روزنامه ملی انیس

محمداشرف غنی رئیس جمهوری: افغانستان می خواهد از تجارب چین در راستای مبارزه با ویروس کرونا، استفاده کند

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در دیداری با وانگ یو سفیر جمهوری مردم چین، روی چگونگی مبارزه با ویروس کرونا و استفاده از تجارب چین دراین خصوص، صحبت کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، دراین دیدار که معاون اول رئیس جمهوری و سرپرست وزارت امور خارجه نیز حضور داشتند، ابتدا رئیس جمهوری به سفیر چین به خاطر اقدامات مثمر این کشور در راستای مبارزه با ویروس کرونا، تبریک گفت.

رئیس جمهوری از پیشنهاد حکومت چین به افغانستان در زمینۀ مبارزه با ویروس کرونا سپاسگزاری کرد و افزود که اداره های مربوط روی چگونگی استفادۀ موثر از این کمک ها کار خواهند کرد.

رئیس جمهوری تصریح کرد:  در ویدیو کنفرانس سران سازمان سارک پیشنهاد کردم که کشورهای عضو سازمان های سارک و شانگهای تلاش های خود را در راستای مبارزۀ مؤثر و مستمر با ویروس کرونا هماهنگ کنند.

رئیس جمهوری گفت: ما می خواهیم از تجارب چین بیاموزیم تا در قسمت اعمار دقیق و درست ساختمان ها، برای کلینیک های تداوی بیماران کرونا به  گونه سریع اقدام کنیم.

وی افزود: ما همچنان می خواهیم از تجربه های چین که چگونه در مناطق شهرنشین با ویروس کرونا مبارزه کرده است، استفاده کنیم، زیرا شهرهای ما نیز آسیب پذیر اند.

به همین ترتیب ما از تجارب کلیدی چین در شهر ووهان که در زمینۀ مبارزه با کرونا عملی کرده، می خواهیم استفاده کنیم و با متخصصان صحی چین دراین شهر، از طریق ویدیو کنفرانس وصل شویم.

محمداشرف غنی گفت: ما می خواهیم از بودجه ملی خویش تجهیزات طبی به خاطر مبارزه با ویروس کرونا را خریداری کنیم و یک فهرستی ازاین تجهیزات آماده شده است.

رئیس جمهوری با بیان این که تخصص و فهم چینی ها در راستای مبارزه با ویروس کرونا با جانب افغانستان شریک کرده شود، افزود: گام مهم دیگری که می توانیم باهم برداریم، این است که یک ساختار هماهنگی ایجاد کنیم تا متخصصان کشور چین، درس ها و تجارب مهم شان را با متخصصان افغانستان شریک کنند.

رئیس جمهوری با تاکید بر این که تمرکز بالای هرات برای ما مهم است، گفت: ما یک سرحد باز با ایران داریم که همه روزه هزاران افغان وارد کشور می شوند و ما می خواهیم در شهر هرات همان مبارزه با ویروس کرونا صورت گیرد که شما در شهر ووهان تجربه کردید.

وی تاکید کرد که جریان واردات اقلام تجارتی به گونه عادی به افغانستان ادامه یابد و به شمول خطوط آهن، تمام مسیرها باید باز باشد.

در مقابل سفیر چین گفت: یک فهرست را از طریق وزارت خارجۀ افغانستان دریافت کرده ایم و تلاش می کنیم، تجهیزاتی را که به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا نیاز دارید، فراهم کنیم.

وی افزود: قرار است که پروازها از شهر ارومچی به افغانستان به زودی دوباره از سر گرفته شود که با انجام آن، تجهیزات پیشنهادی افغانستان به زودترین فرصت به این کشور انتقال خواهد شد.

سفیر چین همچنان گفت که سایر پیشنهادهای شما با مقامات چین به ویژه در قسمت شریک کردن تجارب متخصصان کشور ما از طریق ویدیو کنفرانس، ما همکاری خواهیم کرد و در سایر زمینه ها نیز آمادۀ هرگونه همکاری هستیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید