روزنامه ملی انیس

محفل ختم قران عظیم الشان در وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزارشد

محفل ختم قران عظیم الشان دیروز از سوی هیئت رهبری و کارمندان وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزار شد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: دراین محفل حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ، هیئت رهبری وشماری ازکارمندان این وزارت پس ازختم قران عظیم الشان، به روح شهدای رویدادهای اخیر، صحتمندی مجروحان، قطع جنگ و خونریزی، اتحاد، اتفاق، وحدت و یک پارچگی مردم و همچنان برقراری صلح و ثبات پایدار در کشور، اتحاف دعا کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید