روزنامه ملی انیس

مجیب خلوتگر: باید بانوان خبرنگار در زمینه گزارش دهی و نظارت از انتخابات سهم فعال داشته باشند

روز یکشنبه ۳ سنبله ورکشاپ سه روزه آموزشی گزارش دهی از انتخابات برای خبرنگاران اناث رسانه ها از سوی دفتر حمایت از رسانه ها«نی» به حمایت مالی سفارت کانادا برگزار گردید. در این ورکشاپ که حدود ۱۵ خبرنگار از رسانه های مختلف اشتراک نموده بودند، طی سه روز توسط آموزگاران دفتر «نی» در رابطه به تاریخچه مطبوعات، سیستم های انتخاباتی، نقش رسانه ها و انتخابات، چهارچوب های قانونی انتخابات، روند انتخابات، چگونگی گزارش دهی از انتخابات، نظر سنجی، اهمیت نظارت از انتخابات، مصونیت کاری حین گزارش دهی، طبقه  بندی مخاطبان انتخابات، مصاحبه و سناریو توضیحات لازم ارائه شد، خبرنگار روزنامه ملی انیس ازاین ورکشاپ نکته هایی را یادداشت کرده است که خدمت خوانندگان روزنامه تقدیم می دارد.

عبدالمجیب خلوتگر مسئول دفتر حمایت از رسانه های آزاد افغانستان «نی» و یکتن از آموزگاران این ورکشاپ در رابطه به هدف برگزاری این ورکشاپ چنین توضیحات داده گفت:

در ورکشاپ یاد شده، بیشتر روی موضوعات مربوط به انتخابات و گزارش دهی از روز انتخابات در کل صحبت شده و روی هم آمیخته، از سیستم های انتخاباتی و مسئولیت های خبرنگاران در قانون مربوط نیز بحث همه جانبه صورت گرفت. مسأله مهم دیگر که در جریان انتخابات از اهمیت بیشتر برخوردار است همانا راه اندازی نظرسنجی ها است، برعلاوه روی موضوع اخبار جعلی و مصونیت های گزارش دهی چگونگی، برخورد با رأی دهندگان و سایر مسئولان پروسه انتخاباتی، صلاحیت ها و مسئولیت های خبرنگاران به عنوان فردی در جایگاه هم، سطح ناظر و هم مشاهد قرار دارد، بحث شد. هدف اساسی ما این است، کمتر از یک ماه که به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است باید خبرنگاران اناث در زمینه گزارش دهی و نظارت از انتخابات سهم فعال داشته باشند.

متأسفانه در سال های قبل گزارش دهی از روند انتخابات رأی دهی بیشتر به لحاظ جنسیتی شکل مردانه را اختیار کرده و وضعیت زنان در پروسه انتخابات چه به عنوان رأی دهنده و چه کاندیدا بسط داده نشده است. دفتر «نی» می خواهد با آموزش ۱۵ خبرنگار اناث این مسأله را از انتخابات پارلمانی تا ریاست جمهوری مورد بحث بیشتر قرار دهد.

آموزش های بیشتر در عرصه انتخابات خواهیم داشت، ولی تمرکز ما به مرحله پسا انتخابات نیز خواهد بود که چگونه نتایج ابتدایی اعلام گردد که باعث منازعه و برخورد نگردد، شاید تا بیست روز بعد کورس های بزرگتر را در کابل، بلخ، ننگرهار و هرات نیز راه اندازی نماییم.

دفتر حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یا «نی» روی چند موضوع که بیشتر تمرکز خواهد داشت از قدم اول موازین یا کود های رفتاری رسانه ها و انتخابات است حداقل باید نهایی و در دسترس خبرنگاران قرار بگیرد، مسأله دوم تعهد افراد و نهادهای دخیل در انتخابات است تا از خشونت در برابر رسانه ها بپرهیزند. اخیراً ما با سرپرست وزارت امور داخله در زمینه نیز صحبت کرده ایم آنها تعهد داشتند چون امنیت انتخابات به عهده پولیس و سایر نیروهای امنیتی است. قرار است با احزاب و ۱۸ کاندیدای ریاست جمهوری نیز ملاقات داشته باشیم. مسأله دیگر که خیلی مهم است دسترسی به اطلاعات است با کمیسیون انتخابات در تماس هستیم تا
اطلاعات‎را در جریان انتخابات منظم به دسترس خبرنگاران قرار بدهند. دفتر نی قبل و بعد از انتخابات در نظر دارد یک مرکز تماس یا «کال سنتر» را ایجاد کند، هرگاه یک خبرنگار دچار مشکل می گردد با ما تماس بگیرند توصیه ما به خبرنگاران این است که شخصاً به عنوان یک خبرنگار به یک کاندیدا رأی میدهم، ولی در گزارش دهی قطعاً از آن پشتیبانی نخواهم کرد بسیار مهم است که بی طرفی خود را حفظ کرد و مسئولیت مهم شان در پروسه رأی دهی این است رسانه ها اولاً برای مردم اطلاع رسانی و آگاهی دهی دقیق نمایند هر اتفاق که واقع می شود طوری عمل نکنند که پروسه بزرگ ملی صدمه ببیند، از وظایف کلیدی رسانه ها و خبرنگاران است که هیچ اتفاق از چشم شان به دور نماند. ولو در روز رأی دهی چنانچه در انتخابات پارلمانی اتفاقات امنیتی زیاد رخ داد ولی تحت پوشش قرار نگرفت که در این صورت سلامت اطلاع رسانی را صدمه خواهد زد.

در محفلی که به این مناسبت در آن سفارت تدویر یافته بود. سفیر کانادا ضمن استقبال از اشتراک کنندگان ورکشاپ سه روزه گزارش دهی از انتخابات و دفتر «نی» طی صحبتی گفت:

کانادا بدون شک از فعالیت رسانه های آزاد حمایت کرده و آزادی بیان را به حیث یک عنصر فعال حقوق بشری و دموکراسی ضروری دانسته رسانه ها نقش ارزنده را در پروسه های مختلف به خصوص انتخابات به عهده دارند، رسانه ها مردم را از جریان عوامل مختلف انتخابات مطابق تقویم ترتیب شده آگاهی و معلومات داده در ضمن در رسانیدن پیام ها به مردم نیز نقش مهمی دارند.

در حالیکه پیشرفت های بیسار زیادی در راستای توانمندسازی زنان افغانستان در عرصه های سیاسی و اجتماعی صورت گرفته، کارهای زیادی نیاز است که انجام شود. من به نمایندگی از دولت و مردم کانادا اطمینان میدهم که به حمایت خویش بر توانمندسازی آنان ادامه خواهیم داد.       

           حامده صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید