روزنامه ملی انیس

مجموعه شعری « فراموشم مکن » روگشایی شد

مجموعه شعری ” فراموشم مکن ” اثری از آرزو  یونس شاعر جوان کشور دیروز درکابل ، روگشایی شد. به گزارش خبرنگارآژانس باختر: این مجموعه شعری در۳۲ صفحه به تیراژ یک هزارجلد، اقبال چاپ یافته است .

به این مناسبت محفلی به حضورداشت پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ ، شماری از مسئولان نهاد های فرهنگی ، جامعه مدنی وشخصیت های فرهنگی در تالار مرکز بین المللی مطبوعات برگزارشد.

دراین محفل  نخست آرزو یونس دررابطه به مجموعه شعری اش معلومات داد وگفت که از دوران کودکی به خارج از کشور رفته است وزبان و نوشتن را ازمادرش فرا گرفته است و بعد از ۲۰ سال به کشورآمده است .

وی گفت : زندگی انسان های موفق خالی از درد و رنج نیست و باید همیشه تلاش کرد وبه خود تکیه کرد و باورداشت که هیچگاهی زمین نخواهی خورد .

بعد پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ با ستایش از کار و تلاش آرزو یونس، گفت که این مجموعه شعری از چندین بعد ارزشمند است، این که تراوش فکری و ذهنی خود نویسنده وبدون کمک دیگران است وازجانب دیگر یک دختر شجاع  و با جرات افغان دردیارغربت تلاش کرده  و اثری نوشته است.

پوهاند باوری برای این شاعرآرزوی موفقیت بیشتر کرد .

سپس داکترطارق رشاد مشاور وزارت اطلاعات وفرهنگ نیز دررابطه به مجموعه شعری و اشعار آرزو یونس معلومات داد و کارکرد های او را ستود.

به همین ترتیب نجیب الله وردک مسئول سازمان خط سه ، درصحبتی ازفعالیت های فرهنگی آرزو یونس به قدردانی یاد کرد .

همچنان داکتر یوسف آصفی  و زهره جلال نقاشان کشور یک یک تابلوی نقاشی شان را به آرزو یونس هدیه کردند.

درجریان این محفل پارچه تمثیلی یی  توسط ممثلان  اجرا شد و پارچه آهنگی را تواب جاوید اجرا کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید