روزنامه ملی انیس

مبارزه علیه خشونت در برابر زنان در عمل امکان پذیراست نه با شعار

کمپاین منع خشونت علیه زنان و اطفال که برای ۱۶ روز ادامه میابد ، یک برنامه کاملاً بجا و قابل تقدیر می باشد . اما اینکه چگونه بتوانیم در مبارزه با این پدیده شوم و نا روا فایق آییم ضرورت دانسته می‏شود که این کمپاین توسط علمای دینی ، روحانیون و شخصیت های علمی  از طریق منابر ، مساجد ، تکایا ، رسانه های چاپی و تصویری با حمایت و پشتیبانی دولت و مشارکت  وزیران امور زنان و اطلاعات و فرهنگ در ترکیب یک کمیسیون عالی از مساجد و منابر به صورت گسترده آن آغاز وادامه یابد بعداٌ کمپاین محو خشونت علیه زنان و دختران از دستگاه های حکومتی آغازگردد. زیرا دیده می شود که خشونت های کاری نسبت به خشونت های خانواده گی به مراتب جامعه را آلوده می سازد. با آنکه با درخشش آفتاب اسلام، پیکار جدی علیه این پدیده آغاز شد حقوق و کرامت انسانی زنان تاٌمین گردید، اما دیده می شود در بعضی از کشور ها به خصوص در افغانستان  انواع خشونت علیه زن  در نقاط مختلف مشاهده می شود  ، از بریدن بینی گرفته تا آتش زدن به شکل  فجیع  آن توسط مردان.گرچه  در این قسمت نهاد های مدافع حقوق زن جامعه مدنی و څارنوالی منع خشونت علیه زنان کار های مثمری را انجام داده اند ، اما نسبت مداخله ها و فشار افراد قدرتمند در دستگاه محاکم تا‎هنوز آن گونه که مردم خواهان مجازات افراد ی  که خشونت نموده اند می باشد اقدام نشده

جمشید رسولی سخنگوی لوی څارنوالی می گوید  : لوی څارنوالی مکلفیت برای محو خشونت علیه زنان ، باروی کرد عدلی دارد .

موصوف افزود: څارنوالی افغانستان به قضایای خشونت علیه زنان در سراسر کشور با جدیت رسیدگی میکند  از ماه جدی سال ۱۳۹۶ تا اکنون بیش از ۲۰۰۰ قضیه خشونت علیه زنان به این اداره ثبت شده  که از جمله بیشترین قضایای خشونت علیه زن که بالاتراز ۶۰۰ قضیه است  در شهر کابل صورت گرفته به تعقیب آن  ولایت  هرات . بلخ و کندهار است در میان این قضایا بیشترمواردی که در څارنوالی های مرکز و ولایت های کشور به ثبت رسیده شامل لت و کوب بوده است .

 رسولی اضافه کرد : هیچ قضیه که مربوط به خشونت علیه زنان باشد بدون مسیر قانونی طی مراحل نشده است ، به همین ارتباط حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در یک نشست خبری که به مناسبت تجلیل از روز  محو خشونت علیه زنان تدویر گردیده بود در مورد  برنامه های آن وزارت به خاطر محو خشونت علیه زنان معلومات داده گفت : خشونت علیه زنان یکی از پدیده های نا پسند می‏باشد که در بیشتر کشور های جهان به عنوان یک فرهنگ نادرست جای گرفته است .

 وی افزود:  روز محو  خشونت علیه زنان در سال ۱۹۹۹ میلادی از سوی سازمان ملل‎متحد تصویب شد و از این روز در بیشترین کشورها ی جهان به صورت رسمی تجلیل به عمل می آید اما  فرهنک کاهش خشونت علیه زنان ضرورت به  ایجاد یک سیستم حمایتی از آنان و عملی شدن و حمایت از قوانین منع خشونت علیه زنان دارد.  اما خشونت را  از دید اسلام دانشمندانی که مصروف تحقیق  خشونت و انواع آن چه در خانواده ، اجتماع و ماحول کاری ما  است و با آن مبارزه می نمایند  به صورت فشرده اینگونه  مورد بررسی قرار داده اند.

 ۱- خشونت های خانوادگی :  از بدو تشکیل نهاد خانواده ، خشونت هم در کانون خانواده ها وجود داشته که در طول تاریخ و اعصار قبل وبعد از اسلام ، این خشونت ها به اشکال و انواع مختلف اعمال می شد، زنده به گور کردن دختران معصوم در دوران جاهلیت ، خرید و فروش زن ها در تمدن های مختلف ، نشانه های با رزی از پدیده  مذموم خشونت ، به خصوص علیه زنان و دختران چه در محیط خانواده و چه در محیط اجتماع می باشد . سی سال قبل خشونت های خانوادگی مورد توجه دانشمندان قرار
گرفت .

 تحقیقاتی که روی آسیب ها و نا‏هنجاری های اجتماعی انجام شد بیانگر این واقعیت بود که در صد بالای از این ناهنجاری ها ، با خشونت هایی که از درون خانواده ها به جامعه منتقل شده ، رابطه مستقیم با شرایط امروزی دارد ، خشونت خانوادگی محدود به قلمرو و خانواده نبوده بل تمام جامعه از آسیب های آن در امان نمی باشد .

۲- خشونت از نظر اسلام :

با طلوع آفتاب عالمتاب اسلام ، مبارزه پیگیرانه مردان راستین و قهرمانان اسلام برعلیه خشونت های دوران جاهلیت آغاز گردید و در اولین قدم زنده بگور کردن دختران معصوم محروم ساختن زنان از میراث و تبعیض های نژادی و قبیلوی  منع قرار داده شد . همگان را با ساس اینکه تمام انسان ها از یک مادر و پدر می باشند با هم برابر و هیچ کس را فضیلتی بردیگری در خصوص نژاد ، لسان ، قوم و قبیله نیست و یگانه معیار برتری ، تقوا و پرهیز گاری می باشد .دانست در قرآن کریم وجود زن و مرد یک حقیقت واحد و تکمیل کننده همد یگر ذکر شده است . که در این صورت هیچ یک را بر دیگری امتیاز و برتری نیست و هر دو انسان می باشند چنانچه در آیه مبارکه سوره نجم آمده  ترجمه : آیا پسر مال شما باشد و دختر مال خدا ؟ در این صورت این تقسیم ظالمانه و ستمگرانه است و.. .در حال حاضر جامعه ما با انواع خشونت های فامیلی مواجه است و اثرات بسیاری از این خشونت ها به حیث یک مشکل اجتماعی تبارزمی نماید که برخی از این اثرات عبارت از

  الف : از هم پاشیدن نظام خانوادگی (طلاق ) فرار دختران  زنان ، انزوا ، خود سوزی ، و خود کشی  می باشد.  عواملی که در بروز خشونت های خانوادگی دخیل اند :  بیسوادی ، پایین بودن سطح اقتصادی خانواده ها .، تبعیض ، دخالت های بیجا ی والدین و سایر اعضای فامیل در زندگی خانواده .، موجودیت تفکر مرد سالاری در بین مردان خانواده ، تفسیر نادرست مسایل دینی ، زیاد بودن فرزندان خانواده ،تعدد زوجات ،ازدواج های اجباری ،موجودیت رسم ورواج های نا‏پسند که جزء عرف و عنعنه گردیده است .

امروزه در جامعه افغانی ما   دیده می شود که در فرهنگ روابط اجتماعی و خانوادگی ما تحمل حرف مخالف اصلاً جای ندارد بناً بر آن همین نواقص که خلاف ارشادات دین مبین اسلام و رفتار رسول خدا است  باعث شده تا صد ها زن و دختر در معرض خشونت قرار گیرد. بناً برای جلوگیری از فرهنگ خشونت در خانواده ، اجتماع وما حول کاری زیر سایه دولت قوانین نا‏فذه کشور باید از طریق  څارنوالی ها و محاکم بالای همه  یک سان تطبیق شود و افراد ی که با ر خشونت را بالای زنان و دختران روا داشته است به اشد مجازات  محکوم شوند چون دین  اسلام ، قرآن و جامعه ،خشونت و انواع آن را  منع قرار داده است . از این رو دولت، نهاد های مدافع حقوق زنان  به خصوص وزارت امورزنان و وزارت اطلاعات و فرهنک مکلف اند که با تمام توان علیه این پدیده شوم و نا پسند مبارزه نمایند تا فرزندان ما در جامعۀ عاری از خشونت رشد نموده حیات به سر برند.

رمز 

ممکن است شما دوست داشته باشید