روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

مبارزه با فساد اداری و سراغ راهکارحکومتداری خوب و تأمین صلح و ثبات در افغانستان از انتظارات اشتراک کنندگان نشست جینوا

براساس گواهی تاریخ مردم افغانستان شاهد افتخارات فراوان و چشمگیری در ادوار یا ازمنه های تاریخ کشور خود بوده اند. اما در برابر نا ملایمات روزگار و آزمون های سخت سربلند به در آمده اند، این در حالیست که کمی ها و کاستی های نیز در هر دوره در برابر شان قدعلم کرده ووجود داشته است که مانع پیشرفت، ترقی و بهره برداری از داشت ها و افتخارات آنان گردیده اند، اگرچه در سالهای اخیر نیز دستاوردهای خوبی در پرتو سیستم دیموکراسی در عرصه های توسعوی تعلیم و تربیه، گسترش مطبوعات و آزادی بیان و با تلاشهای نسبی در عرصه های تقویت زیرساختهای سیاسی واقتصادی مردم این سرزمین حاصل نموده اند، اما بالاثر پدیده های ناخوشایند تحمیلی مانند جنگ در برابر تروریزم، افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر و فساد اداری، بعضی اوقات موانع بزرگی برای دستیابی به نتایج مطلوب در برابر برنامه های دموکراسی که همانا ترقی کشور بود ایجاد گردید که براساس بررسی ها بعضی از این مشکلات ریشه منطقوی و جهانی دارند و اکثراً مشکلاتی بودند که تنها با اراده داخلی و به آسانی قابل حل نمی باشند.

ولی موضوع فساد اداری که در سالهای اخیر با زد وبندهای قراردادهای پشت پرده و تحکیم روابط به ضوابط به اوج خود رسیده که مایه بسیاری از بدبختی های جاری در کشور و در سطح جهان گردید، در حقیقت گسترش و افزایش روز افزون این پدیده بدنام کننده بنابر عقیده کارشناسان عرصه اقتصادی و برداشت آنان حصول مستقیم یا غیر مستقیم حکومتداری ضعیف و نبود اراده قوی و جدی در نهادها و ارگانهای دولتی می باشد.

این درحالیست که مبارزه با فساد اداری از دیرزمانیست که چه به صورت شعار و چه به صورت تشکیل ادارات وکمیسیون های مختلف و تازه ایجاد شده در برابر این پدیده خطرناک راه اندازی شده است و تلاشهای زیادی همگام با گرفتاری افراد و نهادهای آغشته به فساد اداری صورت گرفته است.اما براساس بررسی ها دیده می شود که با وجود این تلاشها و ایجاد این تشکیل ها و نهادهای تازه ایجاد شده فساد اداری به طور قناعت بخش و ملموس کاهش پیدا نکرده، بلکه در برخی موارد عامل افزایش فساد نیز گردیده است، که مثال زنده و انکار ناپذیر آن موجودیت فساد در گمرکات گفته می شود و یا هم در قراردادهای پروژه های بزرگ ساختمانی و اعمار سرک ها و ساخت و سازهای دیگر.

در حال حاضر در تمام ادارات برای کاهش فساد اداری به خصوص گمرکات برای نظارت و جلوگیری از فساد و افزایش رشوت  از طریق حکومت وحدت ملی کمیته خاص تفتیش ایجاد شده، ولی کمیته و تلاشها اثر مطلوبی در زدودن کاهش فساد که بتواند تأثیرات مثبت در این راستا داشته باشد وارد نگردیده است، روی همین دلیل افزودی فساد در نهادهای دولتی جامعه جهانی از زمان تدویر نشست یا کنفرانس توکیو تمام کمک های خود را منوط و مربوط به مبارزه جدی علیه فساد اداری ماکول نمود.

چنانکه پرداخت شانزده میلیارد پول سال ۲۰۱۶م مشروط بر مبارزه جدی حکومت علیه فساد اداری، اصلاح اداره و تحکیم پایه‏های حکومتداری خوب برای افغانستان وانمود گردید که این پیش شرط ها مسئولیت حکومت وحدت ملی را در قبال فعالیت های متداوم مبارزه علیه فساد اداری، سنگین تر ساخت، تا از یک طرف با تشدید مبارزه علیه فساد اداری رضایت خاطر مردم را جلب نموده و از جانب دیگر نشان دهد که حکومت وحدت ملی در تعهدات خود پابند می باشد و با برآورده ساختن شرط ها، جامعه جهانی را نیز راضی می سازد.

با در نظرداشت این شرایط که جامعه جهانی برای افغانستان به خاطر کاهش و محو فساد اداری در برابر مسئولان حکومت وحدت ملی قرار داده است. بناءً مبارزه جدی در برابر فساد اداری نیاز مبرم و یک عزم سیاسی قوی در سطح هر ارگان دولت می داشته باشد. همچنان اصل شایسته سالاری در تقرر کادرهای مسلکی در ادارات و رأس نهادهای دولتی نباید کم بها داده شود.

بدون شک با تشدید مبارزه علیه فساد اداری تلاش افراد شایسته نهادهای دولتی که در پروسه مبارزه علیه فساد اداری سهیم اند و قوانین دولتی را در تمام عرصه های کاری رعایت می کنند می‏تواند راهکار خوبی باشد برای کاهش و زدودن فساد اداری در نهادهای دولتی به خصوص نهادهایی که به عنوان چشمه های عایداتی فعالیت دارند و صداقت را در پروسه کاری شان عملی می سازند.

روی همین ملحوظات در نشست جینوا که به تاریخ ۲۷ و ۲۸ نوامبر تدویر یافت فعالیت های  کاری عرصه های اقتصادی، نظامی و سیاسی افغانستان به خاطر قناعت کشورهای کمک کنند در قبال شرایط کنونی و نیازمندی های افغانستان برای تأمین وایجاد راهکارهای صلح با استفاده از مذاکره و مفاهمه با گروه های مخالف وسراغ راهکارهایی که بتواند به کمک وهمکاری کشورهای جهان از جمله کشورهایی که برای کمک به افغانستان در جلسات توکیو و سایر کنفرانس ها تعهداتی کرده اند، صلح و آرامش را در افغانستان ارمغان کند و در راستای کاهش فساد اداری که عامل حیف و میل شدن پولهای کمکی کشورهای جهان در افغانستان می‎گردد نیز تلاشهای همه جانبه صورت گرفته باشد یا در حال تطبیق برنامه پیشگیرنده گسترش فساد اداری باشد که البته دیدگاه و برداشت اشتراک کنندگان کنفرانس یا نشست جینوا تا اکنون به صورت درست و روشن معلوم نیست که گزارش ارائه شده از طریق رئیس جمهور افغانستان مبنی بر مؤفقیت یا پیروزی حاصله در راستای پیش شرط های کنفرانس توکیو تا چه اندازه قناعت کشورهای کمک کننده را برآورده ساخته و تعهدات این کشورها در آینده چه می باشد، ولی انتظار می رود که با تعهدات جدیدی حکومت وحدت ملی برای دستیابی به صلح و ایجاد حکومتداری خوب، جلوگیری و کاهش فساد اداری و رسیدگی به زندگی مردم جلب توجه اشتراک کنندگان جلسه یا نشست جینوا را به همراه داشته باشد و افغانستان را برای دستیابی به صلح از طریق مذاکره و مفاهمه یاری رسانند و کشورهایی که در گرم نگهداشت تنور جنگ در کشور جنگ زده ما بازهم هیزم میاندازند مورد توجه قرار داده و به آنان هشدار دهند که در مسایل افغانستان مداخله نکنند و لانه های تروریستی که برای تداوم جنگ و گسترش تروریزم در خاک کشورشان وجود دارند مسدود سازند و از پشتیبانی تروریستان دست بکشند.

این موضوعی است که مردم و حکومت وحدت ملی از اشتراک کنندگان نشست جینوا انتظار دارند تا مردم و کشور مارا با همکاری ها و ابراز نظرهای سازنده شان یاری رسانند و در ختم جنگ و خونریزی، مردم و کشورمارا کمک کنند تا فساد اداری که موجودیت جنگها روی آن تأثیر قابل ملاحظه دارد نیز کاهش یابد.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید