روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

مبارزه با فساد اداری، نیاز به اراده قوی و تدابیر همه جانبه دارد

با در نظر داشت تجارب تلخ و تاثیرات ناگوار پدیده نهایت مضر و بدنام فساد اداری در ادارات و نهادهای دولتی در طول هجده سال گذشته که ما شاهد گسترش ریشه های نهایت پرخطر این پدیده در نهادهای دولتی تا سرحد قراردادهای پروژه ها در داخل که حتا در خارج از کشور تاثیرات ناگوارش بوده ایم، این بیداد فساد اداری درنهادهای دولتی و تقویت روزافزون این اژده های دوسر، نه تنها بر اعتبار و اعتماد حکومت و دولت قانونی و مشروع افغانستان در بعد داخلی لطمه خطرناکی وارد ساخته است، بلکه در بعد خارجی نیز مشکلات بی اعتمادی و بی اعتباری را در قبال حکومت مشروع افغانستان ایجاد نموده است، چنانکه درنشست و کنفرانس سالانه مبارزه با فساد اداری که در ارگ ریاست جمهوری روز یکشنبه با شرکت رئیس جمهور محمد اشرف غنی، معاون دوم رئیس جمهور استاد سرور دانش و شمار دیگر اراکین بلند پایه دولتی، اعضای کابینه وتعدادی از سفرا و دیپلوماتان خارجی از جمله سفیر امریکا در افغانستان جان بس سخنرانی کردندو دیدگاه های خود را در رابطه به فعالیت های نهادهای دولتی در  قبال مبارزه با فساد اداری و تاثیرات ناگوار و خطرناک این پدیده ناخوشایند و بدنام کننده ابراز و بیان کردند.

محمداشرف غنی رئیس جمهور کشور در صحبت های خود پیرامون نیاز تشدید مبارزه با فساد اداری عوامل و عواقب خطرناک این پدیده شوم روشنی انداخت و مبارزه موثر با فساد اداری را نیازمند بستر مستحکم تقنینی خواند، اگر چه رئیس جمهور مبارزه با فساد اداری را در طول پنج سال گذشته در شمار اولویت های کاری دولت و حکومت وحدت ملی وانمود ساخت، اما تجارب رویداد ها وتاثیرات ناگوار فساد اداری در نهادها و ادارات دولتی سخت تاثیرات منفی وارد ساخته اتوریته و اعتبار دولت را در داخل و خارج زیر سوال قرار داده است، این در حالیست که برای جلوگیری از فساد اداری نهادهای جدید قوانین و مقررات جدیدی نیز ایجاد و تصویب گردیده است.

به طور مثال تصویب ستراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری، ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، تعدیل و تصویب قوانین حمایت از اصلاحات در استخدام کارمندان و شفافیت در امور مالی دولتی وفعالیت های دیگری به خاطر مبارزه با فساد اداری انجام یافته است، براساس اظهارات سروردانش معاون دوم رئیس جمهور این فعالیتها در حالی صورت گرفته است که گویا در سالهای قبل این نهادها و چنین تدابیر کمتر وجود داشته است، یعنی عدم موجودیت نهادهای مبارزه با فساد اداری عامل گسترش روز افزون فساد اداری در نهادهای دولتی گردیده است.

استاد دانش بررسم انتقاد از این نهادهای که تذکار یافت، بااظهار نارضایتی از فعالیت های غیرموثر آنان از زمان ایجاد آنان بر زبان آورد و گفت که نهادهای عدلی و قضایی باوجود تلاشهای که انجام دادند وانجام می دهند، ولی هنوز هم در تعقیب قضایای مربوط به فساد اداری از سرعت و موثریت لازم برخوردار نمی باشند، چراکه هنوز دوسیه های زیادی از مرتکبین فساد اداری و افرادی که آلوده به فساد اداری می باشند، مراحل قانونی خود را طی نکرده اند، حتا بعضی از این دوسیه ها تحت بررسی قرار نگرفته اند، چنانکه در تعقیب قضایای غصب املاک و دارایی های مردم و دولتی مشکل جدی وجود دارد، لازم است تا نهادها برفعالیت شان فزونی بخشند تا هرچه زودتر سرنوشت افراد آلوده به فساد روشن شود و به جزای قانونی برسند تا درس عبرتی باشد برای دیگر افراد جامعه که آلوده به فساد اند.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید