روزنامه ملی انیس

مالکیت و رهبری روند صلح باید بدست افغانها باشد

محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان برساختارچنان یک برنامه صلح تأکید دارد که باعث تجدید تعهد و شکل گیری اجماع ملی و بین المللی شود ویک دیدگاه واحد را برای حل معضل افغانستان به میان آورد.

محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان حین ملاقات با یک هیئت بلندپایه دولت آلمان یادآور شد که دولت افغانستان برای اعاده صلح همیشگی در کشورتلاش دارد و نتیجه تلاش‌هایش این است که مذاکرات مستقیم بین حکومت و طالبان آغاز شود.

به گفته محمد اشرف غنی (برنامه صلح افغانستان، ما را باید متفرق نه، بل متفق کند و برنامه هفت ماده ‌یی صلح ما تجدید اجماع ملی و بین المللی است که روی آن دولت افغانستان کار می‌کند،مالکیت و رهبری روند صلح باید به دست افغانان باشد…وبرای مذاکره، آتش‌بس و قطع خشونت مهم است که شرایط برای تامین صلح پایدار ایجاد شود.)

این گفته ها در حالی بیان میشود که در طول سال‌ها حکومت افغانستان همواره تاکید کرده است که برای حل معضل افغانستان شکل گیری اجماع ملی، منطقه‌ یی وبین‌المللی یک نیازاست  تلاش‌های زیادی در گذشته در این محور انجام شده است ودولت افغانستان همکاری و همگرایی منطقه یی را یک اصل در سیاست خارجی خود معرفی کرده است.

با وجود این همه، دیده می شودکه هنوز اجماع واقعی و همسویی برای حل بحران افغانستان شکل نگرفته است.

مشکل افغانستان بیشتر جنبه و عوامل بیرونی دارد، این  معضل در بُعد داخلی آن قدر پیچیده و عمیق نیست اگر عوامل بیرونی برطرف شود ،در بعد داخلی افغانان زودتر می توانند به توافق برسند.

تحولات یک سال گذشته نشان داد که بازیگران زیادی درقضیه  افغانستان  دخیل اند و هر کدام برنامه و آجندای خود را دارند . هرچند تمام این کشورها، به ظاهر یک هدفرا دنبال می‌کنند، اما نوع تعریف شان از هراس افگنی در افغانستان، نگاه متفاوت و منفعت طلبانه است،در اصل آنان برای رسیدن به اهداف شان در افغانستان دچار تفاوتهای بنیادی اند.

امروزافغانستان شاهد تعدد بازیگران منطقه‌ یی و جهانی است این باعث پیچیده‌تر شدن روند سیاسی و صلح در افغانستان شده است و در نهایت روند حل سیاسی قضیه افغانستان را با بن بست و ناکامی مواجه کرده می تواند.

واقعیت این است که تقابل و منافع متضاد بیرونی ها باعث تداوم بحران در کشور ما شده است. مگر دولت افغانستان می خواهد که فعالیت های متفرق وپراگنده دیگر پایان یابد.

اگر کشور های منطقه،فرا منطقه و جهان، جمع نخبه گان سیاسی افغانستان می خواهند که طویل ترین معضل بین المللی که مسأله افغانستان است حل شود،افغانستان و منطقه دیگر مکان امن باشد، نیاز است که کشورهای دخیل درقضیه افغانستان، در گام نخست خود به تفاهم برسند و تفاوت دیدگاه را کنار بگذارند و با یک هدف واحد وارد عمل شوند.

تفاوت دیدگاه و عمل و ادامه بازی های چند گانه، نه تنها باعث تداوم جنگ و ادامه بحران در افغانستان خواهد شد بل کشورهای همجوار و فراتر منطقه را نیز تهدید خواهد کرد،هراس افگنی و افراط گرایی به عنوان تهدید دایمی همچنان در منطقه وجود خواهد داشت. به این لحاظ باید برای حل معضل افغانستان ،متفرق نه بل متفق بود، دیدگاه متفاوت و اندیشه مداخله در افغانستان کنار گذاشته شود  و به مردم این کشور با حسن نیت در راه رسیدن به صلح کمک شود

ممکن است شما دوست داشته باشید