روزنامه ملی انیس

لویه جرگه مشورتی صلح، راهکار دسترسی به ثبات و امنیت

لویه جرگه مشورتی صلح قرار است براساس تدابیر اتخاذ شده و تصمیم شورای عالی صلح روز دوشنبه نهم ثور با اشتراک نمایندگان مردم که از تمام ولایات حضور می یابند، در شهر کابل تدویر یابد.

محمدعمر داوود زی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح می گوید که جرگه ها در افغانستان شبه به همه پرسی یا ریفراندم در سایر کشورها می باشدکه تمام مردم رای و نظر خویش را پیرامون موضوع ابراز می دارند، وی اظهار می دارد که در این جرگه مشورتی به تعداد ۳۰۰۰ تن از نمایندگان مردم و نهادهای سیاسی کشور برای مشوره دهی به خاطر دسترسی به صلح و ثبات و مساعد شدن زمینه مفاهمه و مذاکره با گروه طالبان در همین اجماع ملی شرکت مشوره می کنند و دیدگاه های خویش را در حضور اشتراک کنندگان ابراز می دارند.

براساس عقیده آگاهان عرصه سیاسی در صورتی که توافق همه جانبه در دیدگاه های اشتراک کنندگان این نشست بزرگ و جرگه عمومی وجود داشته باشد فیصله های آن می تواند بهترین راهکار دسترسی و دستیابی به صلح سراسری در کشور باشد و در رفع اکثر مشکلات موجود ممد واقع گردد، اما آگاهان عرصه حقوقی و سیاسی از وحکومت وحدت ملی انتظار دارند که برای موثریت بهتر تدابیر دستیابی به صلح و ثبات و قطع جنگ، باید راهکار های همه جانبه و سنجیده شده سراغ گردد که مشوره های این جرگه بزرگ را جنبه عملی بخشد.

 به این مفهوم که جهت اجرایی داشته باشد، این تقاضای آگاهان و حقوقدانان بر این مبنا استوار می باشد که باید مشوره های این جرگه بتواند بر اعتماد مردم مبنی بر عملی شدن آن مهر صحه بگذارد.

آمادگی تدویر جرگه مشورتی صلح در حالی تدارک دیده می شود که دیدگاه ها و نظریه های متفاوتی در رابطه به این جرگه مطرح می گردد.

 یک تعداد از نهادهای سیاسی در طول هفته های اخیر این جرگه مشورتی را تحریم کردند و تصمیم گرفتند تا از اشتراک در آن ابا ورزند.

اما در آغاز اعلان تدویر این جرگه حامد کرزی رئیس جمهوراسبق افغانستان از این تصمیم حکومت مبنی بر تدویر جرگه مشورتی صلح استقبال کرد و آنرا راه حل اساسی برای رفع بن بست کنونی و جلوگیری از جنگ و ناآرامی در افغانستان تلقی نمود.

ولی حکمتیار رهبر حزب اسلامی در رابطه به تصمیم حکومت بخاطر برگزاری این جرگه مشورتی تاکید دارد که این جرگه نمی تواند بر مشکلات کنونی کشور فایق آید و معضلات موجود را حل سازد، او راه حل اساسی را در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وانمود می سازد.

 در چنین شرایط نهایت حساس آنچه که عامل نگرانی مردم ما به خصوص نهادهای سیاسی و اجتماعی گردیده عدم اعتماد نسبت به روند مذاکرات با گروه طالبان می باشد موضوع که قرار است در آجندای جرگه مشورتی نیز شامل باشد، براساس بررسی های آگاهان سیاسی طالبان تا اکنون اختیار کامل از خود ندارند و تمام حرکات و گفتار های شان براساس هدایت و سفارش زمامداران پاکستان از جمله آی اس آی سازماندهی می گردد.

این موضوع از نتایج نشست های که در ابوظبی و قطر با زلمی خلیلزاد نماینده  خاص وزارت خارجه امریکا به ظهور رسید کاملاً آشکار شد که بی اختیاری آنان سبب شده تا نشست قطر لغو گردد.

با برداشت از چنین عملکرد از طریق طالبان نه تنها اعتماد مسئولان حکومت وحدت ملی نسبت به گروه طالبان در نشست های بعدی کاهش یافت، بلکه عامل عکس العمل امریکا و سازمان ملل متحد نیز شده است.ولی مردم ما انتظار دارند، جرگه مشورتی صلح بتواند برای دسترسی به یک راهکار که در تامین صلح و ثبات با گروه طالبان در عدم مداخله نظامی گران پاکستان موثر واقع گردد و حضور مردم در این اجماع ملی به نتایج پردستاوردی بیانجامد.

 اشتراک کنندگان این جرگه بزرگ با دست پر به ولایات شان برگردند تا مردم در آینده نزدیک شاهد شرایط تامین صلح و آرامش در کشور باشند.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید