روزنامه ملی انیس

قطع کمک ۳۰۰ میلیون دالری امریکا ، اولین اقدام  دولت ترامپ به پاکستان

پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا اعلام داشته که ۳۰۰ میلیون دالر از کمک های نظامی آنکشور با پاکستان قطع گردیده و این پول در جا های دیگر که اولویت بیشتر داشته باشند به مصرف خواهد رسید.

امریکا از نحوه همکاری پاکستان با آنکشور در امر مبارزه با هراس افگنی و مسایل منطقه یی راضی نیست.ناراضیتی امریکا از پاکستان زمان که اوباما رئیس جمهور امریکا بود نمایان شد مگر در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ جدی تر گردیده و فشار ها بر این کشور بیشتر شده است.

به تازه گی امریکا کمک ۳۰۰ میلیون دالری خود با پاکستان را قطع کرده و گفته که این پول در جا های دیگر که اولویت بیشتر دارند مصرف خواهد شد و‏دلیل آنهم همان دلیل سابقه است ( کم کاری با امریکا در امر مبارزه با هراس افگنی، فریب ، اغوا و بازی چند پهلو پاکستان.)

قبلاً۵۰۰ میلون دالر دیگر به پاکستان قطع گردیده بود .دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا زمانیکه به قصر سفید راه یافت چگونگی مبارزه با هراس افگنی را در چوکات یک راهبرد تازه کاری شکل داد که به عنوان ستراتیژی ترامپ در قبال آسیا جنوبی شهرت یافت مگر این ستراتیژی هیچگاه از سوی پاکستان جدی گرفته نشد بل در حالات با اخلالگری های آنکشور مواجه شد حتا بازی های چندگانه پاکستان، این راهبرد را سبوتاژکرد.

حالا که پاکستان شاهد تحولات تازه سیاسی بوده و نخست وزیر تازه زمام امور در آنکشور را بدست گرفته است قصرسفید میخواهد نشان دهد که علیه پاکستان جدی است و ترامپ مزاق نمیکند.

قطع کمک های ۳۰۰ میلیون دالری امریکا با پاکستان اولین اقدام تنبیه یی دولت ترامپ علیه حکومت عمران خان است یک سیگنال قاطع است که تا اداره جدید پاکستان درک کند که امریکا جدی بوده و پاکستان نباید دیگر فرصت ها را از دست بدهد

در گذشته نیز امریکا اقدامات تنبیه یی را علیه پاکستان رو دست گرفت مگر در اخر یا این  برنامه های نیمه تمام بود و یا هم امریکا از تصمیم و نظر خود انصراف کرده است.

در حالیکه مردم افغانستان که قربانیان اصلی جنگ علیه هراس افگنی و قربانیان اصلی جنگ های نیابتی کشور های دیگر در زمین شان اند امید و توقع دارند که امریکا این بار جدی باشد تا پاکستان به راه درست گام نهد
و از ماجراجویی های خود کوتاه آید.

امریکا باید بداند که در افغانستان برخی ها را باور بر این است که میان امریکا و انگلیس و پاکستان یک نوع رابطه پنهان وجود دارد که به آدرس یکدیگر بیشتر با اتهام های فرمایشی و زودگذر عمل میکنند و به گفته مردم این سه کشورمصروف یک جنگ زرگری  اند در‏حالیکه اقدامات امریکا علیه کشور های سرکش هویدا و تعریف شده است یعنی اگر امریکا بخواهد اسامه را در نزدیکی یک مرکز نظامی در پاکستان میکشد  قذافی و صدام را از قدرت میاندازد ایران و کوریای شمالی را تحریم میکند در حالیکه در برابر پاکستان تنها واژه ها بوده اند که جنگ کرده اند.

امریکا اگر به فکر مبارزه هدفمند با هراس افگنی است باید پاکستان را به‏عنوان یک کشور تروریست پرور از مجرای دیپلوماتیک تعقیب کند تعزیرات اقتصادی، تعزیرات رفت و آمد هوایی، تنبیه نظامیان معامله گر پاکستان … میتواند این کشوررا زودتر از هر وقت دیگر وا دارد تا از ماجراجویی های منطقه‏یی خود دست بکشد  در غیر آن  برای پاکستان قطع یک کمک ۳۰۰ ملیون دالری معنای ندارد این کشور میلیارد ها دالر امریکا را به جیب زده است  وامید به دریافت پول های بیشتر را هم دارد.

ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید