روزنامه ملی انیس

قضیه افغانستان بر علاوه پاکستان بازیگران دیگری نیز دارد

بحران جاری در افغانستان که به ثبات امنیتی و اقتصادی منطقه هم سخت آسیب رسانیده فقط ار مسیر دیالوگ و تفاهم قابل حل است. زلمی خلیلزاد که تازه به عنوان نماینده ویژه وزیر خارجه امریکا برای افغانستان گماشته شده است سفر منطقه یی اش را غرض دریافت یک راه حل سیاسی برای بحران موجود در این کشور آغاز کرده است.

این دیپلومات امریکایی افغان تبار که تجربه  کار در افغانستان را دارد و قبل از حضور نظامی امریکا در افغانستان هم در متن انکشافات این کشور قرار داشت سفرش را از اسلام آباد آغاز نمود او ضمناً با مقامات کشور های افغانستان، قطر  امارت متحده عربی و عربستان سعودی دیدار های را انجام خواهد داد.

سفراین دیپلومات امریکایی برعلاوه افغانستان و پاکستان به سه کشور حوزه خلیج فارس نشان میدهد که قضیه افغانستان بر علاوه پاکستان بازیگران دیگری نیز دارد. تلاش های خلیلزاد درست زمانی صورت میگیرد که امریکا و ناتو هفده سال تمام تلاش کردند تا از حمایت پاکستان از طالبان بکاهند مگر نتیجه نگرفتند. باور ها بر این است که امریکا از نخست میدانست که طالبان حمایت کنندگان خوبی در میان کشور های حوزه خلیج فارس هم دارند که از طالبان به حیث  حربه در برابر توسعه طلبی‎های ایران به کار میگیرند

امریکا در برابر شیوخ کشور های حوزه خلیج فارس که متحدین نزدیک واشنگتن در ساحه نظامی و اقتصادی اند خاموشی اختیار کرد و نخواست تا باعث رنجش خاطر انها شود پاکستان هم این حساسیت را درک کرد و آگاهانه و بی پیمانه از این وضعیت سود برد تا اندازه که طالبان برای آنکشور به عنوان حافظان منافع ملی پاکستان جا گرفتند و این گروه عساکر پاکستان در جنگ نیابتی آنکشور با هند معرفی شدند. 

و حالا امریکا میخواهد تا حلقه فشار بر پاکستان( بزرگترین حامی طالبان )را از طریق تماس با کشور های حوزه خلیج تنگتر سازند.

 باور ها بر این است که امریکا بعد از هفده سال یک آدرس مناسب را برای حل بحران افغانستان که امریکا هم از آتش آن سوخت پیدا کرده است. این آدرس در کنار پاکستان شیوخ عرب نیز بوده میتوانند.

نزدیک شدن امریکا به واقعیت های منطقه بود که این کشور از مسیر قطر چند بار گفتگو های محرمانه را با طابان انجام داد ضمنآ برای سازش با طالبان از امکانات شهزاده سعودی و اماراتی  نیز استفاده کرد(کشور های که در حمایت از طالبان نقش پر رنگ دارند )قطر عملاً میزبان نماینده گان طالبان در دفتر سیاسی آن گروه در دوحه است، امارات متحده عربی و سعودی تا چنین دفاتر از طالبان در کشور های خود هم داشتنه باشند

اکنون امریکایان به این نتیجه رسیده اند که با کاهش حمایت شیوخ حوزه خلیج از پاکستان ٬ پاکستان خود به خود به سازش تن خواهد داد

مگربرخی ها دپلوماسی امریکا را ناقص میدانند. در این دیپلوماسی ظاهرآ بازیگران دیگر قضیه افغانستان ، چین، روسیه ، ایران و هند در حاشیه قرار گرفته اند در حالیکه امروزحرف حمایت تسلحاتی روسیه و ایران از طالبان  و حمایت معنوی چین از این گروه جدی تر میشود در حالیکه هند در برابر نقش یک جانبه اسلام آباد در تحولات افغانستان حساسیت دارد .

انتظار میرود که امریکا بازیگران طرف دیگر خط را هم مدنظر داشته باشد ورنه باز هم این کشور در یک جاده یکطرفه گام گذاشته است در حالیکه قضیه افغانستان به شکل گیری یک اجماع اثر گذار منطقه یی و جهانی نیاز دارد که نباید کشور های ذینفع از ان بیرون باقی بمانند.

ممکن است شما دوست داشته باشید