روزنامه ملی انیس

قرار داد اعمار سربند کانال ارچی و بازسازی کانال عبدالرحیم زی امضا شد

دو قرارداد پروژه اعمار سربند کانال ارچی کندز و بازسازی کانال عبدالرحیم زی لغمان دیروز میان وزارت انرژی و آب و نمایندگان دو شرکت ساختمانی امضا شد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر قرارداد اول به ارزش بیش از ۷۴ میلیون و ۷۰۰ هزارافغانی با شرکت سرکسازی، تعمیراتی و ساختمانی سمندر و قرارداد دوم به ارزش بیش از ۴ میلیون و ۹۹۰ هزاردالر امریکایی با شرکت ساختمانی
افغان صداقت و باختر جی وی امضا شد.

انجنیر محمد گل خلمی سرپرست وزارت انرژی و آب در رابطه به مزایایی این پروژه ها گفت: اعمار و بازسازی چنین سربندها و کانال ها که یکی از وظایف مهم وزارت انرژی و آب است؛ در قسمت آبیاری زمین های زراعتی، تأمین منابع آب برای دهقانان و رشد اقتصادی در کشور مؤثر می باشد.

مسئولان شرکت های ساختمانی افغان صداقت و سمندر تعهد کردند که در ساخت سربند و کانال متذکره تلاش می کنند تا با کیفیت عالی و در مدت زمان معین پروژه ها را تطبیق و به بهره برداری بسپارند. کانال ارچی که در ۱۵ کیلومتری ولسوالی خواجه غار کندز موقعیت دارد، قرار است به درازای ۱۰۷ کیلومتر اعمار و بازسازی شود و بیش از سی هزار هکتار زمین را آبیاری کند.

با ساخت این کانال در حدود بیش از هشتاد هزار خانواده از مزایای این پروژه بهره مند می شوند. انجنیر محمدالدین همدرد نماینده کندز در ولسی جرگه ضباقدردانی از کارکردهای قابل لمس وزارت انرژی و آب و حمایت بانک جهانی در این زمینه، راه اندازی این چنین پروژه ها را برای رشد زراعت و اشتغال زایی مؤثر عنوان کرد. از سوی دیگر کانال عبدالرحیم زی در لغمان، در حال حاضر ۱۹۰۰ هکتار زمین را تحت آبیاری قرار می دهد که پس از بازسازی، ساحات تحت آبیاری آن به ۱۹۶۵ هکتار زمین افزایش می یابد. با ساخت این کانال بیش از شش هزار خانواده از مزایای آن مستفید خواهند شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید