روزنامه ملی انیس

قاچاق انسان پدیده رنج آور و جنایت قرن

در کشور جنگ زده ما افغانستان ازدیاد خشونت ها و افزایش فقر سبب شده است تا ده ها هزار تن از افراد این سرزمین به گونه قاچاق از کشور بیرون شده در برخی موارد، مورد انواع سوء استفاده قرار گیرند، بر اساس آمار ها و ارقام  ارائه شده رسمی که ازطریق نهادهای مختلف اعم از داخلی و سازمان ملل متحد، هر سال تعداد زیادی از افغانها توسط قاچاقبران به خارج منتقل می شوند، بر اساس ارقام و آماری که از طریق سازمان ملل متحد منتشر گردیده سالانه اضافه از ۱۲ میلیون تن از افراد کشور ها مختلف، قاچاق می شوند که متأسفانه تعدادی از افغانها شامل همین ارقام می باشند که گروه های تبهکار مافیای قاچاق انسان ازاین فعالیت غیر انسانی و جنایت نابخشودنی شان ۳۲ میلیارد دالر سود به دست می آورند.

باید تذکار به عمل آورد که میان اختطاف و قاچاق انسان تفاوتهای وجود دارد، به این معنی که قاچاق می تواند اختطاف نامیده شود، اما اختطاف از لحاظ حقوقی نمی تواند قاچاق نامیده شود.

موضوع قاچاق در افغانستان در حالی افزایش پیدا کرده است که فعلاً درافغانستان قانون مبارزه علیه قاچاق و اختطاف انسان توسط فرمان تقیننی رئیس جمهور نافذ و مرعی الاجرا می باشد تا مسئولان امور امنیتی به همکاری جامعه بین المللی وکشورهای منطقه و نیروهای ویژه جلوگیری از اختطاف و قاچاق انسان جلو این پدیده شوم و دور از انسانیت را بگیرند.

نباید فراموش گردد که قاچاقبران بیشتر اطفال را براساس رضایت خانواده های شان شکار می کنند، به دلیل اینکه کارپر در آمد برای آنان در یکی از کشورهای همسایه یا کشورهای اروپایی پیدا کنند. اطفال را قاچاق می نمایند و از همین طریق اطفال را به خاطر قطع اعضای بدن شان قاچاق می نمایند و حتا جوانان و بزرگ سالان را به بهانه فرستادن به کشورهای غربی قاچاق می کنند که این شیوه ها بیشتر میان باند های قاچاق انسان معمول است.

براساس برداشت آگاهان عرصه های اجتماعی دلایلی که بیشتر سبب می شود تا اطفال یا افراد عادی جامعه شکار و طعمه قاچاقبران شوند، موضوع فقرا اقتصادی مردم، نبود کار، عدم موجودیت زمینه کار و تحصیل و در آخرین تحیلل موضوع عدم امنیت و آرامی می باشد.

بنابر این مشکل مردم نجدیده کشور ما برای دستیابی به حل مشکلات و نجات از فقر و تنگدستی، جوانان و جگر گوشه های خود را بدست قاچاق بران می سپارند، تا به کشور های خارج به خاطر دسترسی به کار و شغل انتقال دهند. در همین راستا موضوع دیگری که سبب قاچاق و زمینه سازی قاچاق می شود، موضوع سیاسی قاچاق بران می باشد، افراد مافیایی قاچاق انسان براساس دساتیری که از باداران خویش می گیرند، تلاش می کنند تا بالوسیله قاچاق اطفال و افراد جامعه دولت افغانستان را نزد جهانیان ناتوان و بی اعتبار جلوه دهند و در همین راستا سرحدات افغانستان را نیز از لحاظ امنیتی نا امن نشان دهند.

اما نباید فراموش گردد، آنچه که زیادتر در گسترش این پدیده شوم و غم انگیز تاثیرات زیاد وارد ساخته است، پدیده قاچاق انسان به صورت یک تجارت پرسود و یکی از جرایم سازمان یافته در سطح جهان است که امنیت و مصالح اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بسیاری از کشور ها را تحت تأثیر قرار داده است. باندهای مافیایی قاچاق انسان با داشتن امکانات وسیع و تشکیلات منظم در سطح ملی وبین المللی به انواع جرایم قاچاق از قبیل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسانها، اسلحه، موتر و غیره می پردازند. که در این میان قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان از جمله بیشترین و خطرناک ترین نوع قاچاق به شمار می رود، مشکلات و نگرانی های را نیز در سطح ملی و بین المللی در عرصه های امنیت، اقتصاد، صحت و مسایل اجتماعی و فرهنگی به وجود می آورد. باید تذکار به عمل آورد که همین اکنون باندهای مافیایی قاچاق انسان فعالیت های گسترده و چشم گیری در سطح جهان دارند چرا که زنان و کودکان را از کشور های درگیر جنگ مانند افغانستان، سوریه، یمن و… که فقر و بی امنی در آن کشور ها بیداد می کند به منظور بهره گیری و فروش اعضای بدن شان به کشور های دیگر از جمله کشور های اروپایی انتقال می دهند، که افغانستان نیز از زمره این کشور ها، سالانه تعداد زیادی قربانی در این عرصه درد و خانواده های زیادی، چشم بر راه فرزندان شان بوده و از ماتم از دست دادن آنان می سوزند. گفته می شود که یکی از معمولی ترین قاچاق انسان که به دلیل سود سرشار آن مورد نظر گروه ها و باندهای سازمان یافته قرار دارد، قاچاق زنان دختران برای استفاده از آنها در محلات نا امن می باشد. بنابر آن قاچاق انسان در جهان امروز به یک پدیده شوم و درد جانسوز بشریت و خانواده ها مبدل کشته است. در افغانستان به دلیل نبود امنیت، رشوه ستانی در محاکم عدلی و قضایی و در بسیاری موارد همدستی پولیس و ارگانهای امنیتی با باندهای قاچاق سبب گردیده تا خانواده ها در بدامنی و پریشان دایمی به سرببرند. اما نباید ازیاد برد که موضوع بروز خشکسالی مانند امسال در افغانستان، بزرگترین ضربه را در بعضی از ولایات کشور از جمله ولایات شمالی فاریاب، بادغیس و غور وارد نموده است، همین اکنون اکثریت جوانان برای کاریابی ورفع گرسنگی خانواده های خود به کشور های همسایه و بعداً به کشور های دیگر مهاجر می شوند. که همین مسایل یکی از شرایط افزایش قاچاق انسان است.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید