روزنامه ملی انیس

قاچاق انسان، سومین تجارت غیرقانونی در دنیا

قاچان انسان به عنوان جرمی که ارتکاب آن با نقض حقوق بنیادین بشر و نادیده گرفتن حیثیت انسان می باشد.

امروزه روند رو به رشد، دارد وهیچ کشوری از این معضل مصئون نیست منافع سر شار حاصل از این فعالیت مجرمانه، موجب ورود باند های مجرمانه فرا ملی به این عرصه شده است. این شکل نوین برده داری می تواند شامل همسری در قالب ازدواج های اجباری، استخراج اعضا با بافت بدن، استخدام انسان ها برای وادار کردن به تن فروشی یا مجبور کردن به کارهای سخت و طاقت فرسا در کار خانه جات رستورانتها، مزارع، دامداری و پروژه های ساختمانی باشد.

قاچاق انسان پس از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، سومین تجارت غیرقانونی در دنیا به شمار میرود و از انواع بسیار رایج آن قاچاق کودکان می باشد.

قاچاق انسان ممکن است در داخل یک کشور و یا بر عکس به صورت بیرون مرزی انجام شود قاچاق انسان به دلیل تجاوز به حقوق قربانی بواسطه زور به دلیل سؤ استفاده جنایت علیه شخص می باشد.

مطابق گزارش سازمان
 بین المللی کار I.L.O تنها شاخه کار اجباری که یکی از شاخه های قاچاق انسان در سال ۲۰۱۴ حدود۱۵۰میلیارد دالر در سال برای قاچاقچیان سود داشته است. در سال ۲۰۱۲ این سازمان به تعداد بیست یک میلیون قربانی که درچنگ برده داری مدرن افتاده بودند تخمین زد و به تعداد ۲٫۵ میلیون انسان به صورت تحمیلی به کار اجباری گرفته شده بودند.قاچاق انسان به عنوان یکی از سریع ترین فعالیت های رو به افزایش سازمان تبه کاری بین المللی شناخته می شود و قاچاق انسان به عنوان نقض حقوق بشر توسط معاهده های بین المللی محکوم شده است.

بدون شک پدیده قاچاق انسان به عنوان اهانت به کرامت انسان و جنایتی نا گوار علیه انسان و انسانیت است. اما در عین حال مسئله ای جدی برای همه کشور ها به شمار میرود مستلزم ملاحظات در سطح ملی و منطقه ای است.

امروزه در هیچ کجای جهان نمی توان نقطه ای یافت که از این پدیده شوم و آثار مخرب آن در امان باشد.

افغانستان از جمله کشور هایی است که خشونت، جنگ انتحار، آدم ربایی، ترور، نبود زیر ساخت های اقتصادی، نبود اشتغال و بیکاری، نبود شرایط صلح آمیز، امنیت سرتاسری کمبود غذا، بیماری، فقر، بلا های طبیعی، مسایل سیاسی
و نژادی و در قدم دوم شرایط و عوامل مساعد جذب کننده مقصد مهاجرت مانند امکانات بهتر بهداشتی بیشتر به آموزش بهتر، در آمد بیشتر، مسکن بهتر و آزادی های سیاسی و اجتماعی بهتر توانسته است مردم افغانستان را به ویژه قشر جوان کشور را به مهاجرت مجبور نماید و به دور از این پیامد ها نمانده خواسته و نخواسته دچار این نوع مصیبت خواهند بود.

 زنان نیز مانند مردان به دلایل مختلفی از جمله دلایل سیاسی وجود جنگ یا فرار از فقر گرسنگی مهاجرت می کنند اما تعدادی زیادی از زنان مهاجر هم از نظر اقتصادی به مردان وابسته اند و هم قانون مهاجرت اقامت آنان را به زندگی با مردان منوط می سازد.

زنانی که به عنوان همسر به مردی که ساکن یکی از کشور های عضو اتحادیه اروپا است ملحق می شود.

یکی از دلایل که سازمان های جنایی درسالهای اخیربه قاچاق انسان به ویژه به زنان گرایش پیدا کرده است سود آوری کلان آن است.

متأسفانه که از این تبهکاری، ماهیتاً در خفا و پنهان صورت می گیرد کشف و شناسایی دقیق آن کار چندان آسانی نیست زیرا قاچاق انسان یک مسأله چند بُعدی است و جرمی است که مردم را از حقوق بشر و آزادی محروم می سازد. و اثرات منفی آن مانند خطرات بهداشت جهانی 

را افزایش می دهد و می تواند به ادامه فقر و ایجاد مانع در برابر توسعه در برخی از مناطق منجرشود.

برای مبارزه با این پدیده در حوزۀ بین المللی و منطقه ای، نیازمند راهکار های جامع و همکاری های بین المللی است.

لذا نوشتن این مقاله به دنبال پاسخ این سوال است که چگونه قاچاقچیان می توانند قربانیان خود را جذب و انتخاب کنند و چگونه آنها را با چال و نیرنگ فریب داده منتقل و کنترول می کنند؟

باشگردی برای مخفی نگهداشتن قربانیان از چشم پولیس استفاده می کنند علت رواج پدیده قاچاق انسان برای چیست و چه موانع و مشکلاتی در راه مبارزه با قاچاق انسان و زنان وجود دارد.

چرا پولیس در برخورد با سازمان های جرمی مؤفقیت چندانی ندارند.

چه اقدامات و رهکار های مقابله یی می تواند در زمینه کاهش قاچاق انسان و بردگان جنسی مؤثر باشد.

قابل یاددهانی است که دولت اسلامی افغانستان در برابر مردم خویش مسولیت بزرگ داشته و اقدامات مؤثری را روی دست گرفته و عواقب مخرب این پدیده شوم را از طریق شبکه های اطلاع رسانی چون اخبار و ارائه اسپات ها به سمع مردم برساند تا مردم مظلوم و بی خبر کشور از این دسایس و مصیبت در امان بمانند.

 ترتیب کننده: احمد جاوید احمدزی

ممکن است شما دوست داشته باشید