روزنامه ملی انیس

قانون بالای همه مردم به طور یکسان تطبیق گردد

مقامات ارشد سکتور امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و تیم امنیتی کابل روزپنجشنبه روی وضعیت امنیتی کابل جلسه دایر نمودند.
در شروع جلسه مقامات امنیتی کابل درخصوص پلان امنیتی کابل و تطبیق میثاق امنیتی به جلسه گزارش ارایه نموده گفتند که برای تامین امنیت مردم تلاش‌های شان‌ را بیشتر نمودند.
داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی از منسوبین و مقامات امنیتی کابل بابت تامین امنیت مردم اظهار تشکر نموده بیان داشت که به هدف تامین امنیت مردم باید تلاش‌های بیشتر صورت گیرد تا سبب قناعت مردم ما گردد.
وی همچنین اضافه کرد که نیاز است تا به هدف بهبود نظم شهر، میان شاروالی کابل و قومندانی امنیه هماهنگی‌ بیشتر به میان آید، مبارزه با جرایم را تسریع بخشیده و قانون بالای همه مردم به‌طور یکسان تطبیق گردد.
مقامات ارشد سکتور امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و تیم امنیتی کابل روزپنجشنبه روی وضعیت امنیتی کابل جلسه دایر نمودند.
در شروع جلسه مقامات امنیتی کابل درخصوص پلان امنیتی کابل و تطبیق میثاق امنیتی به جلسه گزارش ارایه نموده گفتند که برای تامین امنیت مردم تلاش‌های شان‌ را بیشتر نمودند.
داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی از منسوبین و مقامات امنیتی کابل بابت تامین امنیت مردم اظهار تشکر نموده بیان داشت که به هدف تامین امنیت مردم باید تلاش‌های بیشتر صورت گیرد تا سبب قناعت مردم ما گردد.
وی همچنین اضافه کرد که نیاز است تا به هدف بهبود نظم شهر، میان شاروالی کابل و قومندانی امنیه هماهنگی‌ بیشتر به میان آید، مبارزه با جرایم را تسریع بخشیده و قانون بالای همه مردم به‌طور یکسان تطبیق گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید