روزنامه ملی انیس

قاطعیت در پروسه شمارش آرا، صداقت در اعلان نتایج را صحه می گذارد

بعد از بگو مگوها ،انتظار و لحظه شماری کاندیدان شورای ملی به خاطر اعلان نتایج شمارش آرا سرانجام نتایج شمارش آرای یک تعداد از ولایات به شمول کابل در آخر هفته گذشته اعلان گردید که نتایج شمارش آرای کابل روز پنجشنبه از طرف کمیسیون سمع شکایات که واکنش کمیسیون مشکل انتخابات را همرا داشت باطل اعلان شد.

مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در واکنش به تصمیم کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی در مورد و ابطال آرای حوزه ولایت کابل، تصمیم های کمیسیون شکایات انتخاباتی را احساساتی و غیر مسئولانه عنوان کردند و گفتند که آنان به باز شماری آرای کابل ادامه می دهند.

گفته می شود که کمیسیون مرکزی سمع شکایات انتخاباتی روز پنجشنبه آرای انتخابات مجلس نمایندگان در حوزه کابل را باطل اعلان کرده است. براساس ارزیابی ها، کمیسیون سمع شکایات نقض ماده دوم قانون انتخابات، تقلب گسترده و جرایم انتخاباتی را دلیل تصمیم اعلان ابطال آرای حوزه کابل عنوان می کند.

این در حالیست که عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات طی یک نشست خبری گفته است که کار کمیسیون مستقل انتخابات برای بازشماری آرای کابل ادامه دارد. در همین راستا گفته می شود در اعلامیه کمیسیون انتخابات اعلام شده که این تصمیم کمیسیون سمع شکایات جنبه سیاسی دارد و از جنبه حقوقی و قانونی برخور دار نیست به این معنی که کمیسیون سمع شکایات تصمیم عجولانه و غیر قانونی گرفته است.

در اعلامیه کمیسیون انتخاباتی تصمیم ابطال ارای حوزه کابل رد گردیده و اظهار شده که این تصمیم خلاف منافع مردم گرفته شده است.

این در حالیست که از قراین معلوم می گردد که میان مسئولان کمیسیون انتخابات و کمیسیون سمع شکایات طوری که لازم است وحدت نظر وجود ندارد و در تصمیم گیری ها شاید توافق نظر وجود نداشته باشد.

در این راستا کمیسیون مستقل انتخابات ادعا می کند که کمیسیون سمع شکایات در برخی از تصامیم بدون مشوره با کمیسیون مستقل انتخابات مستقلانه عمل می کند. کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه به پیکرد قانونی کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات از جانب کمیسیون سمع شکایت نیز شکایت وجود دارد که گویا معرفی کارمندان مختلف نیز از صلاحیت خود کمیسیون مستقل انتخابات است که این ادعاها نشانه از اختلافات درونی کمیسیون ها را تشکیل می دهد براساس دیدگاه کارشناسان تند روی فعالیت های کاری کمیسیون ها در تصمیم گیری ها تأثیر منفی وارد می نماید.

اما تیفا نهاد ناظر و یا شفافیت انتخابات می گوید که تمام آرای حوزه انتخاباتی کابل ناپاک نیست و اعلام ابطال تمام آرای مردم کابل، رأی پاک مردم را قربانی می کند و خلاف تأمین عدالت انتخاباتی است.

این نهاد از کمیسیون سمع شکایات خواسته است که بگذارد تا روند بازشماری آرای حوزه انتخاباتی کابل تکمیل شود و بعداً در این زمینه تصمیم اتخاذ کند. این در حالیست که گفته می شود انتخابات پارلمانی ۲۸ و ۲۹ میزان از همان ابتدا توأم با نارسایی های جدی همراه بوده است اماهنوز هم این مشکلات و نارسایی ها ادامه دارد و در جای خود باقی است.

بنابر برداشت ها برگزاری دوباره انتخابات در حوزه کابل نیز شفاف نخواهد بود، چرا که گفته اند

 خشت اول چون نهد معمار کج

تاثریا می رود دیوار کج

در حالی کمیسیون انتخابات تصمیم کمیسیون سمع شکایات را مبنی بر اعلان ابطال آرای حوزه کابل مورد انتقاد قرار می دهد و عدم قبولی اش را اعلان می دارد که درماده ۹۴ قانون انتخابات تصریح شده است «در صورت خدشه دارشدن اصول عادلانه بودن، سری بودن و مستقیم بودن انتخابات در یک حوزه انتخاباتی، کمیسیون مرکزی شکایات می تواند انتخابات آن حوزه را باطل اعلان کند در این صورت کمیسیون در خلال مدت هفت روز انتخابات مجدد را در حوزه مذکور برگزار می نماید.»

ولی نهاد تیفا این اقدام کمیسیون شکایات را هرچند مبتنی بر قانون می داند، اما تأکید می کند که برگزاری دوباره انتخابات در حوزه کابل تا هفت روز دیگر در وضعیت کنونی ممکن نیست.

این در حالیست که فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی با واکنش تند کمیسیون مستقل انتخابات رو برو گردیده است کمیسیون مستقل انتخابات ابطال کامل آرای حوزه انتخاباتی کابل را یک تصمیم عجولانه سیاسی و ناسنجیده و انرا یک بی احترامی در برابر آرای مردم خوانده است.

براساس دیدگاه کارشناسان این اگر و مگرها درمیان کمیسیون های مستقل انتخابات و سمع شکایت هرگاه ادامه پیدا کند و به یک تصمیم قاطع دسترسی پیدا نکند نه تنها وقت ضایع می گردد بلکه شکایت سر وصدای مردم حوزه کابل نیز بلند خواهد شد. انتظار می رود که چنین مشکل رونما نگردد. 

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید