روزنامه ملی انیس

قاتلان مهسا به جرم شان اعتراف کرده اند

جمشید رسولی سخنگوی لوی څارنوالی امروز بیان داشت که قاتلان مهسا به جرم شان اعتراف کرده اند و لوی سارنوالی برای آنان شدید ترن مجازات را از محاکم کشور مطالبه کرده است.

به گزارش آژانس باختر، سخنگوی لوی څارنوالی گفت که دو نفر در پیوند به قضیه قتل مهسا دختر خرد سالی که یک ماه پیش اختطاف و بعد کشته شد دستگیر شده  اند و مجرمان به جرم شان اعتراف کرده اند.

 به گفته وی به اساس ماده ۵۲۸ کد جزای افغانستان لوی څارنوالی کشور برای مجرمان شدید ترین مجازات را از محاکم مطالبه کرده است.

جمشید رسولی علاوه کرد که قاتلان مهسا در محمکه ابتدایه به جرم شان اعتراف کرده اند و لوی څارنوالی منتظر حکم نهایی محاکم سه گانه کشور می باشد.

به گفته وی اختطاف گران بعد از این که مهسا را ربودند در بدل رهایی وی  سه صد هزار دالر از خانواده وی مطالبه کردند ولی خانواده وی پولیس را با خبر کرد.

 بعد از آن که قاتلان مهسا، با خبر شدند که پولیس در تعقیب شان است مهسا را به قتل رساندند.

ممکن است شما دوست داشته باشید