روزنامه ملی انیس

قاتلان خاموش مردم را بیش از‎این فرصت ندهید

نفوذی های دشمن در بدنه نظام٬ قاتلان خاموش مردم افغانستان اند آنان باید مجازات شوند و نباید در محاکمه  آنان کوتاهی کرد و یا مصلحت را ترجیح داد. روز گذشته وزارت داخله اعلام کرد که یک فرد نفودی دشمن را گرفتار کرده اند،حاجی دلاور که خود را مشاور مجلس سنا معرفی می‌کند از ساحه ناحیه دوازدهم شهر کابل به اتهام همکاری با گروه های تروریستی بازداشت شده است. از نزد این شخص سندهای جعلی٬ شناخت کارت های پاکستانی،پلیت های جعلی٬ اسلحه غیر قانونی،وسایط زرهی ،اسعار (‌پول پاکستانی ) وکارت های مخصوص پارک وسایط شورای ملی به دست آمده است.با آن که منابع وابسته به مجلس سنا در رابطه به موقف و مقام حاجی دلاور در مشرانوجرگه چیزی نگفته اند مگر اسنادی به دست آمده است  که  نشان می دهد حاجی دلاور کدام کاره در این مجلس بوده است.

وزارت داخله حاجی دلاور را از حامیان بزرگ تروریستان  خوانده است  و صریحا گفته است که او در قتل چندین عضودستگاه پولیس در شهر جلال آباد دست دارد که شیشه سیاه موتر او را پاک کرده  بودند.

این در حالیست که مردم از گذشته ها در مورد حضور حلقه های تروریستی و مافیایی در بدنه نظام حرف های داشتند و حالا ثابت می شود که آنان اشتباه نگفته بودند.

مردم بار ها مطرح کردند که قانون شکنان، قانون گریزان و جنایتکاران در داخل نظام رخنه کرده اند و‌این کار بدون حمایت چهره هایی  سرشناس در داخل نظام امکان پذیر نیست.

در بسیاری اتفاقات تروریستی این ادعا از سوی مردم مطرح شده است که تروریستان ازامکانات دولتی استفاده کرده اند و به گونه مصون از جا های دوربه شهر کابل و شهر های دیگر انتقال یافته اند.

در این جای شک نیست که سازمان استخباراتی منطقه وگروه های هراس افگن تحت امر آنان ٬از هر امکان و فرصتی استفاده می کنند تا به مردم و کشور ما ضربه وارد کنند در جنگ های استخباراتی این کار یک اصل است،  مگر برنامه های و قایوی نیروی امنیتی به خصوص نهاد های کشفی و استخباراتی ما در مهار این گونه توطیه ها چه بوده است ؟

اکنون که یکی از این گونه چهره ها افشا و بازداشت می‌شود این وظیفه نهاد های عدلی و دستگاه قضایی است که باید به دور از مصلحت ها به این گونه پرونده ها رسیدگی کنند.فراموش نشود کسانی که برای بیگانگان کار می کنند،وطن را نمی‌شناسند  از ایمان به وطن و ارزش وطن چیزی نمی دانند،کسانی که  فکر می کنند همه چیز شان را ثروت٬ پول و دارایی می سازد و برای رسیدن به این مقاصد پلید ٬جاسوس و خدمتگار دشمنان مردم افغانستان می‌شوند ٬قاتلان خاموش مردم ما اند  و مردم انتقام خون فرزندان شان را از آنان می‌خواهند.

آنانی که در لباس دوست همکار و شهروند،قصد جان مردم را می کنند٬شریر تر از آن دشمن اند که موضع  و‌موقف واضح دارند.

تاکید مردم بر این است نهاد ها و افراد با نفوذ  نباید حامی این گونه افراد قرار گیرند مردم حق شان را از این نوکر منشان می خواهند و می‌گویند دیگر مصلحت در کار نیست. 

                           ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید