روزنامه ملی انیس

فیفا: کمیسیون انتخابات پلان بازشماری و تفتیش آرا و فیصله کمیسیون شکایات را شریک سازد

بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان “فیفا” می گوید که کمیسیون انتخابات هرچه زودتر فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی را در پهلوی پلان بازشماری و تفتیش آرا، با تکت های انتخاباتی و نهادهای ناظر شریک سازد.

فیفا دیروز در یک خبرنامه گفته است که کمیسیون انتخابات به منظور حفظ اعتبار انتخابات ۶ میزان و بالا بردن میزان شفافیت و مشروعیت انتخابات، هرچه زودتر تاریخ اعلام نتایج ابتدایی و نهایی را مشخص و اقداماتی که در خصوص تفتیش و بازشماری آرا روی دست
 گرفته را با ذکر میعاد زمانی آن همگانی سازد.

فیفا افزوده است که کمیسیون انتخابات شفافیت مرحله تصفیه آرا را در هماهنگی با کمپنی دارملوک تامین نماید و کمپنی دارملوک مراحل تخنیکی تصفیه آرا، و کمیسیون انتخابات سیاست و مدیریت تصفیه آرا را هرچه زودتر عملی نماید.

فیفا تاکید کرده که ناظرین تکت های انتخاباتی و مشاهدین از بابت بالا رفتن میزان اطمینان روی مرحله تصفیه آرا در نظارت این مرحله به صورت موثر دخیل گردند.

فیفا اضافه کرده، در ضمن این که کمیسیون انتخابات دارالانشای خود را به یک گزارش دهی مکمل موظف سازد، باید از بابت پیشرفت های انتخاباتی با تفکیک مراکز و محلات رای دهی؛ چون معلومات در مورد مراکز و محلات رای دهی بسته و باز کارمندان حاضر و غیر حاضر در روز انتخابات، ارسال و عدم ارسال مواد انتخاباتی به شمول دستگاه های بایومتریک به مراکز و محلات پلان شده فعالیت و عدم فعالیت دستگاه های بایومتریک با تفکیک مراکز و محلات رای دهی معلومات دهد.

به گفته این نهاد ناظر انتخاباتی، کمیسیون انتخابات باید هرچه زودتر برای مردم افغانستان در مورد محلات و مراکزی که در آن رای دهی صورت نگرفته، اوراق رای دهی چاپ شده، ارسال شده به مراکز و محلات رای دهی دوباره دریافت شده و آن چیزی که در اختیار کمیسیون است، گزارش دهد و اگر چنین نکند، بیم آن می‌رود که کار کمیسیون با پرسش ها و شک و تردیدهای جدی مواجه شود.

این در حالی است که انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ۶ میزان در کشور برگزار شد و قرار بود نتایج ایتدایی آن به تاریخ ۲۷ میزان اعلان شود، که اعلان آن برای مدت نامعلومی از سوی کمیسیون انتخابات به تعویق افتاده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید