روزنامه ملی انیس

فیروز الدین فیروز: پیشرفت ها در عرصه خدمات صحی را با وجود چالشها، قابل تمجید خواند

رئیس عمومی سازمان  جهانی صحت داکتر تیدروس ادهانوم غیبریوسوس در نخستین روز سفر خود به افغانستان طی ملاقاتی رسمی با  داکتر فیروزالدین فیروز در وزارت صحت عامه پیشرفت ها در عرصهء خدمات صحی را با وجود چالشهای زیاد قابل تمجید دانسته تمام مقامات دولتی و همکاران آ را به کوششهای بیشتر جهت ساختار یک سیستم صحی برای تمام افغانها و سرعت بخشیدن فعالیتها محو پولیو فراه خواند.

داکتر تیدروس در نخستین سفر خویش به حیث رئیس عمومی سازمان جهانی صحت با همراهی رئیس عمومی دفتر حوزه ای مدیترانهء شرقی سازمان جهانی صحت داکتر احمد المنظری با مقامات بلند رتبه دولتی بشمول  ریس جمهور دولت جمهوری اسلامی افغانستان ،رئیس اجرائیه و شورای وزیران ملاقات خواهد نمود. داکتر تیدروس از برنامه های که از طرف سازمان جهانی صحت حمایت میشود ملاقات نموده و میخواهد مشکلات مردم افغانستان را که همه روزه با آن روبرو هستند از نزدیک ببیند.

داکتر تیدروس همراه با  وزیر صحت عامه طی این ملاقات بسته خدمات صحی اساسی همه جانبه ۲۰۱۹ را افتتاح نمودند. این بسته ای خدمات صحی اساسی همه جانبه برای نخستین بار بستهء خدمات ابتدایی و بستهء خدمات اساسی شفاخانه ها را با هم مدغم میسازد و برای بار اول فعالیتهای مربوط به خدمات اضطراری تراوما و پیشگیری و ارائه خدمات اساسی برای امراض کرانیک و عام نیز شامل آن میشود.

فیروز با قدردانی از همایت دوامدار سازمان جهانی صحت و جامعه بین المللی در افغانستان گفتند “تمویل و تطبیق این بسته خدماتی برای رسیدگی به امراض روز افزون غیر ساری و تروما یک گام بزرگ خواهد بود. به همین دلیل مهم است که این بستهء خدماتی به اندازه کافی تمویل گردد. من سازمان جهانی صحت و همکاران دیگر بین المللی خویشرا به ادامه کمک های مالی و تخنیکی فراه میخوانم.”

 فیروز همچنان بالای تعهدات وزارت صحت عامه جهت محو پولیو تاکید نموده گفتند “امروز ۹۰ در صد ولسوالی های افغانستان از ویروس پولیو پاک هستند. ما در مناطق جنوبی و شرقی با مشکلات روبرو بودیم و اما آن چالش ها را با ستراتیژی های بدیل و پلان تازه فعالیت های اضطراری ملی ۲۰۱۹ حل خواهم نمود”.

داکتر تیدروس طی گفتگو ها با وزیر صحت عامه از کوشش های فوق العاده دولت افغاتستان در ریشه کنی پولیو قدردانی نموده گفتند “باوجود کوشش های جدی در امحای پولیو در افغانستان ما هنوز به آن موقفی که میخواستیم نرسیده ایم. چالش های منحصر به فرد افغانستان فرا راه محو پولیو قابل درک است و ما از انسیاتیف و کوشش های دولت افغانستان جهت رسیدگی به چالشهای باقی قدردانی میکنیم“. ایشان همینگونه تاکید نمودند که “در عین حال که کوشش های ما برای محو پولیو به شکل جدی ادامه دارد، سازمان جهانی صحت متعهد است که با افغانستان یکجا کارکند تا سیستم صحی این کشور را در راستای رسیدن به پوشش خدمات صحی همگانی تقویت نماید.”

داکتر احمدالمنظری خدمات صحی دولت افغانستان در ۱۵ سال گذشته را تقدیر نموده گفت “با تمرکز و توجه دوامدار به ارائه خدمات صحی ابتدایی و سرمایه گذاری دقیق روی بسته های اساسی صحی شاخص های کلیدی صحی پیشرفت های قابل ملاحظه نموده است. اما بعضی شاخص ها هنوز هم قابل تشویش است. جای خوشی است که خدمات صحی امراز غیر ساری و تراوما نیز شامل بسته جدید خدمات صحی همه جانبه که امروز افتتاح گردید، است. سازمان جهانی صحت متعهد است که دولت افغانستان را در تطبیق این بسته کمک نماید.”

داکتر تیدروس و داکتر احمدالمنظری طی این سفر از شفاخانه ها در کابل دیدار نموده و با کارکنان صحی که عملاً خدمات صحی ارائه مینمایند و با مریضان بستر ملاقات و گفتگو خواهند نمود. ایشان پلان دارند که نیازهای صحی افغانستان و نیازها جهت ارتقای ظرفیت سیستم صحی را به چشم خود ببینند.

ممکن است شما دوست داشته باشید